Typritningar

Anläggning

Anläggning

Yrkesodling

Yrkesodling

Marktegel

Marktegel

Bara Prefab

Bara Prefab

Beställ DWG-filer på växtbäddar

Med hjälp av våra DWG-filer kan du enkelt lyfta in Bara Mineralers förslag på uppbyggnad av växtbäddar i ditt CAD-program. I en och samma typritning finns ofta flera olika varianter av överbyggnad. Välj den del som passar i ditt projekt.

Har du några funderingar eller önskemål om andra uppbyggnader är det bara att höra av sig.


Alla typer av växtbäddarTrädplanteringBjälklagsuppbyggnadRegnbäddarGräsytorGrusytor