Jord Outline Symbol Vit

Biokol

Jordtillsats till växtbäddar

Kolsänka och näringsbuffring

Intresset för att använda biokol i planteringsjordar har ökat under de senaste åren. Biokol användes redan av urbefolkningen i Amazonas och deras jordar benämns ”Terra preta”, den svarta jorden.

Biokol framställs genom pyrolys där organiskt material utsätts för hög temperatur i syrefattig miljö. Mindre odlingsvärda jordar (grovkorniga, mullfattiga och näringsfattiga) kan göras mera odlingsvärda genom att blanda in biokol, men det måste göras på rätt sätt och bör kompletteras med näringsrik kompost. De positiva egenskaper som kan förbättras är till exempel vattenhållande förmåga, hög katjonbyteskapacitet (CEC) ofta kopplat till näringsbuffring och ett ökat mikroliv.