Jord Outline Symbol Vit

Biokol

Tillsats till växtbäddar

Intresset för att använda biokol i planteringsjordar har ökat under de senaste åren. Biokol användes av urbefolkningen i Amazonas och deras jordar benämns ”Terra preta”, den svarta jorden.

Biokol framställs genom pyrolys där organiskt material utsätts för hög temperatur i syrefri miljö. Mindre odlingsvärda jordar (grov-korniga, mullfattiga och näringsfattiga jordar) kan göras mera odlingsvärda genom att blanda in biokol. Som alternativ, och som vi är mer vana vid i Sverige, kan man blanda in grönkompost/halm/naturgödsel för att göra åkerjordar och planteringsjordar mer levande och produktiva. De positiva egenskaper som kan förbättra mindre odlingsvärda jordar är t.ex. den vattenhållande förmågan och näringsbuffringen. I en odlingsvärd jord, som innehåller lera, mullämnen och näring, ser man ingen nämnvärd förbättring vid inblandning av biokol.