Biokol premix

Färdigblandad biokol-grönkompost

Biokol Premix Bara Mineraler MG 9063
Biokol Premix Bara Mineraler MG 9075

Biokol framställs av organisk råvara, främst skogsråvara, genom pyrolys. Pyrolys är förbränning i hög temperatur i en syrefri miljö. Vi kan erbjuda både vanlig biokol samt EBC-certifierad. I denna produkt, Biokol Premix, är näringsberikad biokol blandad med grönkompost. Den är alltså förberedd att blandas in i makadam av önskad fraktion för att bilda så kallad kolmakadam. 

Innehåll:
Näringsberikad biokol, Grönkompost (50/50)
Leverans:
Löslastat, Big Bag
Tillval:
EBC-certifierad biokol
Mindre Skötsel

Buffrar näring

Biokol har en hög katjonbyteskapacitet (CEC) vilket gör att näringsämnen kan buffras i materialet. Den ska därför vara näringsladdad vid inblandning i jordar för att inte ta av befintlig näring. Dess- utom bidrar biokol blandad med kompost till en grogrund för bra mikroliv.

Vatten

Renande effekt

Alla jordar och substrat har någon form av renande verkan. Biokol kan ge en ytterligare ökad renings- effekt på tex dagvatten. Hur effektiv reningen är både vad gäller typ av förorening samt hur mycket som kan renas/fastläggas i biokolen får alla de försök som är igång utvisa.

Växter Trivs

Kolsänka

Genom att gräva ner biokol i marken blir det en kolsänka och därmed bidrar den positivt till klimatnyttan. Kol som växten bundit upp från atmosfären återförs till jorden.

Biokol Premix blandas in i makadamkross och benämns då kolmakadam. Man brukar blanda in 15-25 vol% beroende på vilken typ av storlek man har på makadam och hur den ska användas.

Biokol kan också fås som tillsats till många substrat från Bara Mineraler.

För att beställa typritningar, vänligen fyll i formuläret nedan.