Biokol

Oladdad

Biokol Bara Mineraler MG 9070 MG 9061
Biokol Bara Mineraler MG 9070

Biokol framställs av organisk råvara, främst skogsråvara, genom pyrolys. Pyrolys är förbränning i hög temperatur i en syrefri miljö. Vi kan erbjuda både vanlig biokol samt EBC-certifierad.

Innehåll:
Biokol
Leverans:
Big Bag (kontakta oss för storlek på säck)
Tillval:
EBC- certifierad
Mindre Skötsel

Buffrar näring

Biokol har en hög katjonbyteskapacitet (CEC) vilket gör att näringsämnen kan buffras i materialet. Den ska därför vara näringsladdad vid inblandning i jordar för att inte ta av befintlig näring. Dess- utom bidrar biokol blandad med kompost till en grogrund för bra mikroliv.

Vatten

Renande effekt

Alla jordar och substrat har någon form av renande verkan. Biokol kan ge en ytterligare ökad renings- effekt på tex dagvatten. Hur effektiv reningen är både vad gäller typ av förorening samt hur mycket som kan renas/fastläggas i biokolen får alla de försök som är igång utvisa.

Växter Trivs

Kolsänka

Genom att gräva ner biokol i marken blir det en kolsänka och därmed bidrar den positivt till klimatnyttan. Kol som växten bundit upp från atmosfären återförs till jorden.

Biokol kan blandas in många typer av substrat som jordförbättring och bidrar till en kolsänka. Man blandar in biokol i makadamkross till så kallat kolmakadam men bör då vara näringsladdad och blandad med grönkompost. Ett lager ren biokol under växtbädden bildar ett reningsfilter mot näringsläckage eller föroreningar. Biokol påstås bidra positivt till ett ökat mikroliv.

Biokol kan få som tillsats till många substrat från Bara Mineraler.

För att beställa typritningar, vänligen fyll i formuläret nedan.