Biokol

Oladdad

Biokol Bara Mineraler MG 9070 MG 9061
Biokol Bara Mineraler MG 9070

Biokol framställs av organisk råvara, främst skogsråvara, genom pyrolys. Pyrolys är förbränning i hög temperatur i en syrefri miljö. Vi kan erbjuda både vanlig biokol samt EBC-certifierad.

Innehåll:
Biokol
Leverans:
Big Bag (kontakta oss för storlek på säck)
Tillval:
EBC- certifierad
Mindre Skötsel

Buffrar näring

Biokol buffrar näring precis som lera, torv och grönkompost gör. Biokolet måsta vara laddat med näring (handelsgödsel, hönsgödsel eller grönkompost) vid inblandning i jordar för att inte ta av befintlig näring.

Växter Trivs

Kolsänka

Genom att gräva ner biokol i marken blir det en kolsänka. Kolsänkan varierar beroende på tillverkningsmetod och råvara. Biokolen som används bör vara EBC-certifierad och för att kunna tillgodoräkna sig effekten av kolsänkan ska man också köpa tillhörande CORC (CO2 removal certificate).

Utöver att vara en potentiell kolsänka, kan biokol buffra näring på liknande sätt som lera, torv eller grönkompost. Vår erfarenhet är dock att en tillsats av biokol inte mätbart påverkar de grundläggande funktionerna i våra substrat. Biokol kan fås som tillsats till våra substrat.

För att beställa typritningar, vänligen fyll i formuläret nedan.