Biokol premix

Färdigblandad biokol-grönkompost

Biokol Premix Bara Mineraler

Biokol framställs av organisk råvara, främst skogsråvara, genom pyrolys. Pyrolys är förbränning i hög temperatur i en syrefri miljö. Vi kan erbjuda både vanlig biokol samt EBC-certifierad. I denna produkt, Biokol Premix, är näringsberikad biokol blandad med grönkompost. Den är alltså förberedd att blandas in i makadam av önskad fraktion för att bilda så kallad kolmakadam. 

Innehåll:
Näringsberikad biokol, Grönkompost (50/50)
Leverans:
Löslastat, Big Bag
Tillval:
EBC-certifierad biokol
Download icon

Produktdatablad Biokol (Laddad)

Mindre Skötsel

Buffrar näring

Biokol buffrar näring precis som lera, torv och grönkompost gör. Biokolet måsta vara laddat med näring (handelsgödsel, hönsgödsel eller grönkompost) vid inblandning i jordar för att inte ta av befintlig näring. Biokol Premix är laddad med näring.

Biokol buffrar näring precis som lera, torv och grönkompost gör. Biokolet måsta vara laddat med…

Växter Trivs

Kolsänka

Genom att gräva ner biokol i marken blir det en kolsänka. Kolsänkan varierar beroende på tillverkningsmetod och råvara. Biokolen som används bör vara EBC-certifierad och för att kunna tillgodoräkna sig effekten av kolsänkan ska man också köpa tillhörande CORC (CO2 removal certificate).

Genom att gräva ner biokol i marken blir det en kolsänka. Kolsänkan varierar beroende på…

Referensprojekt

Hekla Grusgång & Biokol, Lund

När grusytan på Södra Esplanaden i Lund skulle renoveras och nya träd skulle planteras valde man att skapa växtbäddar med inblandad biokol. På slitytorna över trädens rötter ligger Hekla Grusgång, stenmjöl blandat med pimpsten.
Bara Mineraler Hekla Lättjord Typ C 1133 2

Kunskapsbank

Här har vi samlat nedladdningsbara dokument, instruktioner, ritningar och tips som hjälper dig framåt i ditt projekt.