Biokol premix

Färdigblandad biokol-grönkompost

Biokol Premix Bara Mineraler MG 9063
Biokol Premix Bara Mineraler MG 9075

Biokol framställs av organisk råvara, främst skogsråvara, genom pyrolys. Pyrolys är förbränning i hög temperatur i en syrefri miljö. Vi kan erbjuda både vanlig biokol samt EBC-certifierad. I denna produkt, Biokol Premix, är näringsberikad biokol blandad med grönkompost. Den är alltså förberedd att blandas in i makadam av önskad fraktion för att bilda så kallad kolmakadam. 

Innehåll:
Näringsberikad biokol, Grönkompost (50/50)
Leverans:
Löslastat, Big Bag
Tillval:
EBC-certifierad biokol
Mindre Skötsel

Buffrar näring

Biokol buffrar näring precis som lera, torv och grönkompost gör. Biokolet måsta vara laddat med näring (handelsgödsel, hönsgödsel eller grönkompost) vid inblandning i jordar för att inte ta av befintlig näring. Biokol Premix är laddad med näring.

Växter Trivs

Kolsänka

Genom att gräva ner biokol i marken blir det en kolsänka. Kolsänkan varierar beroende på tillverkningsmetod och råvara. Biokolen som används bör vara EBC-certifierad och för att kunna tillgodoräkna sig effekten av kolsänkan ska man också köpa tillhörande CORC (CO2 removal certificate).

Biokol Premix blandas in i makadamkross och benämns då kolmakadam. Man brukar blanda in 15-25 vol% beroende på vilken typ av storlek man har på makadam och hur den ska användas.

Biokol Premix kan fås som tillsats till våra substrat.

För att beställa typritningar, vänligen fyll i formuläret nedan.