Hekla® Grow

Hekla® Grow Highres 2741
Hekla® Grow IMG 0172

LÄTTSKÖTT PLANTERING INOMHUS

Hekla® Grow är ett odlingssubstrat för plantering av alla typer av växter inomhus. I många offentliga miljöer som köpcenter, sjukhus, flygplatser och på allehanda kontor, är växterna, som sköts av växtinredningsföretag, planterade i Hekla® Grow. Anledningen är att de professionella växtinredarna har upptäckt fördelarna med att byta ut vanlig planteringsjord mot Hekla® Grow.

“Spara pengar på enklare skötsel!”

Innehåll:
Hekla® Pimpsten 2-8, lera, långtidsverkande mineral- och näringsmix.
Vikt (fuktig):
ca 650 kg/m3
Leverans:
Småsäck 20 L, Big Bag 1250 L
Allergivänlig2

Allergivänligt

Sporbildande svampar som kan skapa allergiska reaktioner trivs inte i Hekla® Grow som har ett högt kiselinnehåll. Problemet med sorgmyggor och vattenflugor elimineras också.

Enkel Anläggning

Varaktigt substrat

En torvbaserad jord bryts ner med åren. Hekla® Grow är däremot ett varaktigt substrat som räcker länge och kan användas under många år.

Växter Trivs

Välmående växter

Med Hekla® Grow får rötterna en jämn tillgång till vatten och luft. Det ger friska rötter, längre blomningstid och inga bruna vissna blad. Det höga kiselinnehållet gör växterna motståndskraftiga mot sjukdomsangrepp.

Färre Bevattningstillfällen

Enkelt och effektivt

Tack vare den höga vattenbuffrande förmågan hos Hekla® Pimpsten kan vatten lagras i substratet och bevattningsintervallet kan kortas ner till var tredje eller var fjärde vecka. Pimpstenens kapillära förmåga gör också att vattnet vandrar upp och gör att rötterna kan utvecklas i hela urnan.

Det är enkelt att använda sig av Hekla Grow. Hela krukan fylls med samma material och vatten fördelas effektivt i hela krukan tack vare pimpstens kapillärkraft. Substratet är grundgödslat och innehåller näring för ca 6 månader, därefter får näring tillsättas efter behov.