Jord Outline Symbol Vit

Regnbäddar och dagvatten

Hantera dagvatten med grönblå lösningar

I detta förskoleprojekt i Göteborg ställdes landskapsarkitekten inför två utmaningar. Dels ligger gården på ett berg med stora höjdskillnader och i princip obefintlig möjlighet för perkolation av dagvatten till marken, dels stora krav på att omhänderta regnvatten på plats. Se den snillrika lösningen.

Läs mer