Jord Outline Symbol Vit

Regnbäddar och dagvatten

Hantera dagvatten med grönblå lösningar

I detta förskoleprojekt i Göteborg ställdes landskapsarkitekten inför två utmaningar. Dels ligger gården på ett berg med stora höjdskillnader och i princip obefintlig möjlighet för perkolation av dagvatten till marken, dels stora krav på att omhänderta regnvatten på plats. Se den snillrika lösningen.

Läs mer

Vill du se exempel på projekt vi levererat produkter till? På vår projektsida hittar du intressanta referenser.

Låt dig inspireras