Jord Outline Symbol Vit

Regnbäddar och dagvatten

Hantera dagvatten med grönblå lösningar

Våra projekt

Vill du se exempel på projekt vi levererat produkter till? På vår projektsida hittar du intressanta referenser.
Bara Mineraler Bakgrund Mg 9084 Komp

Referensprojekt

LOD med regnbädd vid förskola i Göteborg

I detta förskoleprojekt i Göteborg ställdes landskapsarkitekten inför två utmaningar. Dels ligger gården på ett berg med stora höjdskillnader och i princip obefintlig möjlighet för perkolation av dagvatten till marken, dels stora krav på att omhänderta regnvatten på plats. Se den snillrika lösningen.
Bara Mineraler Korsklevegatans Förskola Göteborg Hekla Regnbädd Hekla Svackdike 1920X1080 0159