Hekla® Grusgång

Genomsläpplig yta med stenmjöl och pimpsten

Hekla® Grusgång Steriksplan Efter
Hekla® Grusgång Hgrus Grevegårdsskolan Västra Frölunda IMG 2747

TORRA, VÄLDRÄNERADE GRUSYTOR

Öka grusgångarnas tillgänglighet och komfort för gångtrafikanter, cyklister, barnvagnar och rullatorer genom att blanda in 50 % Hekla® Pimpsten 2-8 i stenmjölet. Hekla® Pimpsten 2-8 ökar ytans genomsläpplighet med upp till 4-5 gånger. På så sätt undviks vattensamlingar och kladdiga ytor. Ytan kräver dessutom mindre skötsel.

“Pimpstenen bildar porer där vatten och syre kan komma ner”

Innehåll:
50% Hekla® Pimpsten 2-8 mm, 50% Stenmjöl 0-8 mm
Vikt (fuktig):
ca 1050 kg/m3
Vatten

Vatten till träden

Vanliga ytor med ytor av stenmjöl 0-8 har god bärighet men dålig genomsläpplighet. Med pimpsten tränger dagvatten ner till trädets rötter istället för att bli stående i pölar på ytan eller rinna av till dagvattenbrunnar.

Hög Nyttjandegrad

Bibehållen tillgänglighet

Genom att blanda in Hekla® Pimpsten 2-8 i topplagrets stenmjöl bildas öppningar där vatten kan tränga igenom. Upp till 50 vol% pimpsten fungerar utan att förlora tillgängligheten på ytan jämfört med rent stenmjöl.

Rötter

Rötterna kan andas

De porer som skapas möjliggör gasutbyte mellan växtbädd och atmosfär. Ju större tillgång på syre, desto bättre kan trädet upprätthålla rötternas livsviktiga processer. Koldioxiden som bildas kan också lättare stiga upp till ytan istället för att kapslas in under det täta lock som bildas av en ren stenmjölsyta.

En genomsläpplig uppbyggnad är viktig för att vattnet som tränger genom ytan kan fördelas och spridas vidare neråt i bädden. Man grundar med fördel med ett lager grövre material. Bara Mineraler kan antingen leverera en färdig blandning eller ren pimpsten för egen blandning på plats.

  1. 50-100 mm blandning: 50% Hekla® Pimpsten 2-8 och 50% Stenmjöl 0-8.
  2. 50 mm avjämningslager, makadam 4-8 mm.
  3. 100-300 mm makadam 8-16.

Blandningen läggs ut och paddas lätt för att låsa pimpstenen i stenmjölet. På ytan kan man ev. lägga ett tunt lager makadam 2-4.

FÖRE RENOVERING, STENMJÖL 0-8

EFTER RENOVERING, 50% HEKLA PIMPSTEN 2-8 I STENMJÖL 0-8

Grusyta Typritning Bara Web 600X400

 

Beställ våra typritningar för grus- och gräsytor.  
 

Frodiga planteringar skänker trivsamhet och färg på Stortorget i Svedala. Hekla Pimpstensskelett och Hekla Grusgång gör jobbet.

Grön omvandling av Stortorget

På St Eriksplan var ytorna mycket täta och kladdiga vid stora delar av året. Vid en renovering av gångytorna bytte man ut stenmjölet mot stenmjöl blandat med Hekla Pimpsten - så kallad Hekla Grusgång.

Läs mer