Hekla® Green (0,5-3)

Vattenhållning och syresättning till sportytor

Hekla Green Bara Mineraler

 

För inblandning i sandbaserat växtbäddsmaterial för golfgreener, tee och fotbollsplaner med naturgräs för att förbättra dess odlingsegenskaper. För inblandning i avjämningsskikt till fot- bollsplaner för konstgräs eller andra sportytor för att öka underlagets dräneringsförmåga.

“Vi beräknas ha ett mindre skötselbehov och större utnyttjandegrad av planen. Kort sagt, pengar att spara.”

- Anders Hammarlund
Helsingborgs Stad

Innehåll:
Pimpsten 0,5-2,8 mm
Vikt (torr):
ca 485 kg/m3
Vikt (fuktig):
680 kg/m3
Ursprung:
Island
Leverans:
Löslast, Big bag (1250 L), Småsäck (20 L)
Byggvarubedömningen

Hekla Green är bedömd av Byggvarubedömningen

Download icon

Hämta produktblad

Allergivänlig2

Balanserad porositet

Hekla® Pimpsten från Island är unik med sin porositet och balanserade fördelning mellan luftfyllda och vattenfyllda porer. Pimpstenens egenskaper säkerställer därför växtens tillgången av luft och vatten samt dränerar bort överskottsvatten.

Hekla® Pimpsten från Island är unik med sin porositet och balanserade fördelning mellan luftfyllda och…

Låg Vikt

Lätt material

Torr pimpsten från Hekla har en volymvikt på ca 485 kg/m3, att jämföras med andra anläggningsmaterial som kan väga upp till fyra gånger så mycket. Hekla® Green är därför lätt att hantera vid transport och anläggning.

Torr pimpsten från Hekla har en volymvikt på ca 485 kg/m3, att jämföras med andra…

Vatten

Buffrar vatten

Hekla® Pimpsten har förmågan att hålla kvar en stor andel vatten i dess mindre porer och sprida vatten kapillärt i bädden. Växtbädden klarar av torrperioder bättre och fördröjer avrinning av dagvatten.

Hekla® Pimpsten har förmågan att hålla kvar en stor andel vatten i dess mindre porer…

Struktutstabil

Strukturstabil

Hekla® Pimpsten är långsiktigt hållbar och ger bidrar därför med sina unika egenskaper under lång tid. Den bryts inte ner eller kompakteras.

Hekla® Pimpsten är långsiktigt hållbar och ger bidrar därför med sina unika egenskaper under lång…

Kunskapsbank

Här har vi samlat nedladdningsbara dokument, instruktioner, ritningar och tips som hjälper dig framåt i ditt projekt.