Hekla® Green (0,5-3)

Vattenhållning och syresättning till sportytor

Bara Mineraler Hekla® Green Heklagreen Hand Bara Web 600X400

 

För inblandning i sandbaserat växtbäddsmaterial för golfgreener, tee och fotbollsplaner med naturgräs för att förbättra dess odlingsegenskaper. För inblandning i avjämningsskikt till fot- bollsplaner för konstgräs eller andra sportytor för att öka underlagets dräneringsförmåga.

“Vi beräknas ha ett mindre skötselbehov och större utnyttjandegrad av planen. Kort sagt, pengar att spara.”

- Anders Hammarlund
Helsingborgs Stad

Hekla® Green rekommenderas av Byggvarubedömningen

Innehåll:
Pimpsten 0,5-2,8 mm
Vikt (torr):
ca 485 kg/m3
Vikt (fuktig):
680 kg/m3
Ursprung:
Island
Leverans:
Löslast, Big bag (1250 L), Småsäck (20 L)
Allergivänlig2

Balanserad porositet

Hekla® Pimpsten från Island är unik med sin porositet och balanserade fördelning mellan luftfyllda och vattenfyllda porer. Pimpstenens egenskaper säkerställer därför växtens tillgången av luft och vatten samt dränerar bort överskottsvatten.

Låg Vikt

Lätt material

Torr pimpsten från Hekla har en volymvikt på ca 485 kg/m3, att jämföras med andra anläggningsmaterial som kan väga upp till fyra gånger så mycket. Hekla® Green är därför lätt att hantera vid transport och anläggning.

Vatten

Buffrar vatten

Hekla® Pimpsten har förmågan att hålla kvar en stor andel vatten i dess mindre porer och sprida vatten kapillärt i bädden. Växtbädden klarar av torrperioder bättre och fördröjer avrinning av dagvatten.

Struktutstabil

Strukturstabil

Hekla® Pimpsten är långsiktigt hållbar och ger bidrar därför med sina unika egenskaper under lång tid. Den bryts inte ner eller kompakteras.

Funktionella sportytor

Sportytor så som fotbollsplaner och golfgreener anlagda med Hekla® Green blir extremt tåliga och spelbarheten ökar. Harlyckan IP i Helsingborg som har Hekla® Green som underlag har av flera spelare benämnts som bästa planen i Sverige! Även tennisbanor kan med fördel anläggas med Hekla® Green. Hekla® Scoria används som dränerande skikt i tennisbanor av grus.

Hög utnyttjandegrad

Den isländska pimpstenen från Hekla håller kvar vatten i sina porer och dränerar effektivt bort överskottet. Detta gör att spelplanen blir stabilare och fastare och inte lika känslig för regn som traditionella planer. Därför kan man börja använda planen tidigare på säsongen och spela längre in på hösten. Planen tål även stora regnmängder och är ändå spelbar direkt.

PGA Green

Mindre skötsel

Tack vare Hekla® Pimpsten bibehålls luft och vatten i planen och planen kompakteras inte med tiden. Detta gör att skötselbehovet minskar drastiskt och detta sänker givetvis underhållskostnaderna.

Sparar tid och pengar

Med Hekla® Green kan upp- byggnadshöjden sänkas utan att ge avkall på funktionen, på så sätt sparas mycket pengar vid anläggningen eftersom mindre mängd material måste forslas bort och köpas in.

Tennisbana Karlskrona Cmyk

För att beställa typritningar, vänligen fyll i formuläret nedan.