Hekla® Pimpsten (2-8)

God rotmiljö ger hållbara planteringar

Bara Mineraler Hekla® Pimpsten 2 8Mm

Med Hekla® Pimpsten 2-8 skapar vi bättre förutsättningar för växter, oavsett om det handlar om odling eller i en hållbar grön stadsmiljö. Pimpstenen dämpar och balanserar växtplatsernas extrema förhållanden och gör dem odlingsbara.

Hekla® Pimpstens grundläggande egenskap är att den kan hålla mycket vatten och samtidigt bibehålla syre på grund av den höga andelen öppna porer. Både vattnet och syret i pimpstenen är tillgängligt för växterna och därför är den en mycket bra bas för odlingssubstrat.

Hekla® Pimpsten 2-8 är en mellanfraktion som bidrar med en god struktur i olika typer av planteringsjordar. 

Den isländska pimpstenen från vulkanen Hekla har en optimal sammansättning av porer som håller syre respektive vatten. Därför används flitigt av både av yrkesodlare och anläggare.

Hekla® Pimpsten 2-8 rekommenderas av Byggvarubedömningen

Innehåll:
Pimpsten 2-8 mm
Vikt (torr):
ca 400 kg/m3
Vikt (fuktig):
ca 650 kg/m3
Vikt (fältkapacitet):
ca 850 kg/m3
Ursprung:
Island
Leverans:
Löslast, Big bag (1250 L), småsäck (20 L)
Allergivänlig2

Balanserad porositet

Hekla® Pimpsten från Island är unik med sin porositet och balanserade fördelning mellan luftfyllda och vattenfyllda porer. Pimpstenens egenskaper säkerställer därför växtens tillgången av luft och vatten samt dränerar bort överskottsvatten.

Låg Vikt

Lätt material

Torr pimpsten från Hekla har en volymvikt på ca 400 kg/m3, att jämföras med andra anläggningsmaterial som kan väga upp till fyra gånger så mycket. Hekla® Pimpsten möjliggör därför anläggning av planteringar på bjälklag med begränsad bärighet.

Vatten

Buffrar vatten

Hekla® Pimpsten har förmågan att hålla kvar en stor andel vatten i dess mindre porer och sprida vatten kapillärt i bädden. Växtbädden klarar av torrperioder bättre och fördröjer avrinning av dagvatten.

Struktutstabil

Strukturstabil

Hekla® Pimpsten är långsiktigt hållbar och ger bidrar därför med sina unika egenskaper under lång tid. Den bryts inte ner eller kompakteras utan kan användas på platser där man behöver god bärighet, exempelvis under hårdgjorda ytor.

Hekla Pimpsten är ett poröst vulkaniskt material. Materialet har hög andel porer som kan hålla vatten och luft och i kombination med goda sugande egenskaper gör det produkten lämplig som odlingssubstrat för alla växter.

Hekla Pimpsten framställs av rå vulkanisk pimpsten och används för inblandning i anläggningsjordar och i odlingssubstrat samt som odlingssubstrat för odling av köksväxter.

Hekla® Lättjord typ C
Hekla® Gräsmatta
Hekla® Regnbädd
Hekla® Svackdike
Hekla® Gröna Tak
Hekla® Grusgång
Malmömodellen – skelettuppbyggnad
Hekla® Pimpstensskelett (special)
Hekla® Grow