Hekla® Malmömodellen

För hårdgjorda ytor med tung trafik

Hekla® Malmömodellen Hekla® Pimpsten 2 8Mm
Hekla® Malmömodellen IMG 2680
Hekla® Malmömodellen 20180907 163051 Resized

Enkelt och tryggt med Hekla® Pimpsten i skelettet

Gör som Malmö Stad och fyll skelettets håligheter med pimpsten istället för att spola eller blanda ner jord. Denna modell har visat sig vara mycket effektiv i anläggningsskedet och funktionell över tid. Många följer nu denna nya standard för skelettuppbyggnad och tryggar sina stadsträds framtid.

“Efter många års provande av diverse förbättrande rotmiljöer har vi enats om att fördelarna med pimpstensinblandning är så stora att det numera ska ingå i våra olika trädmodeller”  – Mattias Thelander, Trädansvarig Malmö Stad

Hekla® Malmömodellen rekommenderas av Byggvarubedömningen

Innehåll:
Hekla® Pimpsten 2-8
Vikt (fuktig):
ca 650 kg/m3
Vikt (fältkapacitet):
ca 800 kg/m3
Vikt (torr):
ca 400 kg/m3
Mindre Skötsel

Tål hög belastning

Med Malmömodellen kan ytorna belastas på samma sätt som andra traditionella skelettuppbyggnader.

Rötter

Vatten och syre till rötterna.

Inblandning av Hekla pimpsten i skelettet säkerställer att syretillgången är hög samtidigt som livsviktigt vatten effektivt buffras.

Enkel Anläggning

Enkel anläggning

Hekla® Pimpsten fördelas över det packade undre skelettlagret av makadam och borstas ner i dess hålrum. Snabbt och enkelt.

Genom att använda sig av Hekla® Pimpsten 2-8 i skelettets undre lager får man en effektiv vattenbuffring och samtidigt en säkrad syretillgång. Bädden kan ta emot stora mängder dagvatten utan att bli syrefattig och vid torra perioder fördelas vatten genom den effektiva kapillärkraften som bildas i pimpstenens små porer.

 

I trädgropen används Hekla® Pimpstensskelett eller Hekla® Lättjord typ C beroende på hur ytan intill trädstammen ska användas.

  1. Beläggning/överbyggnad geotextil bruksklass N3
  2. 200 mm luftigt bärlager makadam 32-64 mm
  3. 300 mm skelett av makadam 100-120 mm
  4. 300 mm skelett av makadam 100-120 mm och Hekla® Pimpsten 2-8 mm 50 l/m2, total yta 20 m2 träd

Kontakta oss för fler detaljerade typritningar. Se också Teknisk Handbok Malmö Stad eller Handboken om växtbäddar för stadsträd i Stockholm.

Malmomodellen

För att beställa typritningar, vänligen fyll i formuläret nedan. 







 

Trädplantering i hårdgjorda ytor är alltid en utmaning. Trädets rötter måste få möjlighet att breda ut sig långt utanför den etableringsgrop man planterar i. I Valsta Centrum har man använt "Malmömodellen"

Läs mer