Hekla® Malmömodellen

För hårdgjorda ytor med tung trafik

Skärmavbild 2021 12 06 Kl. 15.53.44

Enkelt och tryggt med Hekla® Pimpsten i skelettet

Gör som Malmö Stad och fyll skelettets håligheter med pimpsten istället för att spola eller blanda ner jord. Denna modell har visat sig vara mycket effektiv i anläggningsskedet och funktionell över tid. Många följer nu denna nya standard för skelettuppbyggnad och tryggar sina stadsträds framtid.

“Efter många års provande av diverse förbättrande rotmiljöer har vi enats om att fördelarna med pimpstensinblandning är så stora att det numera ska ingå i våra olika trädmodeller”  – Mattias Thelander, Trädansvarig Malmö Stad

Hekla® Malmömodellen rekommenderas av Byggvarubedömningen

Mindre Skötsel

Tål hög belastning

Med Malmömodellen kan ytorna belastas på samma sätt som andra traditionella skelettuppbyggnader.

Rötter

Vatten och syre till rötterna.

Inblandning av Hekla pimpsten i skelettet säkerställer att syretillgången är hög samtidigt som livsviktigt vatten effektivt buffras.

Enkel Anläggning

Enkel anläggning

Hekla® Pimpsten fördelas över det packade undre skelettlagret av makadam och borstas ner i dess hålrum. Snabbt och enkelt.

Genom att använda sig av Hekla® Pimpsten 2-8 i skelettets undre lager får man en effektiv vattenbuffring och samtidigt en säkrad syretillgång. Bädden kan ta emot stora mängder dagvatten utan att bli syrefattig och vid torra perioder fördelas vatten genom den effektiva kapillärkraften som bildas i pimpstenens små porer.

 

I trädgropen används Hekla® Pimpsten 2-8 och makadam.

  1. Beläggning/överbyggnad geotextil bruksklass N3
  2. 200 mm luftigt bärlager makadam 32-64 mm
  3. 300 mm skelett av makadam 100-120 mm
  4. 300 mm skelett av makadam 100-120 mm och Hekla® Pimpsten 2-8 mm 50 l/m2, total yta 20 m2 träd
  5. Hekla® Pimpstensskelett, min 1,6 m3 / träd

Kontakta oss för fler detaljerade typritningar. Se också Teknisk Handbok Malmö Stad eller Handboken om växtbäddar för stadsträd i Stockholm.

Skärmavbild 2021 12 06 Kl. 15.53.44

 

Beställ vårt kunskapspaket om trädplantering i stadsmiljö som innehåller information för dig som arbetar med projektering och föreskrivning. Paket innehåller bland annat principritningar, DWG-filer, AMA-texter och argument. Kunskapspaketet är kostnadsfritt.  


 

Trädplantering i hårdgjorda ytor är alltid en utmaning. Trädets rötter måste få möjlighet att breda ut sig långt utanför den etableringsgrop man planterar i. I Valsta Centrum har man använt "Malmömodellen"

Läs mer