Hekla® Pimpstensskelett

För hårdgjorda ytor med lätt trafik

Heklapimpstensskelett Hand Bara Web 600X400

Rotmiljön är avgörande trädens välmående och livslängd i urbana planteringar. I stadsmiljö är utrymmet för planteringsgropen ofta begränsat och marken tät och kompakterad. Det skapar problem för trädets rötter att få tillgång till det syre och vatten som är nödvändigt.

En välmående jord har en struktur med såväl små vattenhållande porer som större dränerade och lufthållande håligheter. Med en lösning som ger en bra rotmiljö kommer trädet kunna leva och frodas under lång tid. Med Hekla® Pimpstensskelett får trädet bra förutsättningar med tillgång till både syre och vatten. Pimpstenens höga porositet håller vatten tillgängligt för växten samtidigt som överskottsvatten dräneras bort. Grönkomposten ökar den mikrobiologiska aktiviteten och är rik på långtidsverkande näring.

Hekla® Pimpstensskelett rekommenderas av Byggvarubedömningen

Innehåll:
70% Hekla Coarse (10-35 mm), grönkompost, mineralmix
Vikt (fuktig):
ca 700 kg/m3
Vikt (fältkapacitet):
ca 850 kg/m3
Packningsgrad:
15-20%
Leverans:
Löst, Big bag (1,25 m3)
Tillval:
Biokol
God Syretillgång

God syretillgång

Planteringsjorden måste innehålla tillräckligt med luftbärande porer när den är vattenmättad – Hekla® Pimpstensskelett innehåller 16 % luft i porerna när jorden är vattenmättad och utsatt för 30 cm tryck.

Struktutstabil

Hållbar struktur

Hekla® Pimpstensskelett är strukturstabilt och tål en belastning motsvarande trafikklass 1 (brandgator, gång och cykelbanor). Därigenom upprätthålls viktiga funktioner, både ovan och under mark.

Rötter

Vatten till rötterna

Planteringsjorden måste innehålla tillräckligt med vattenhållande porer när den är utsatt för ett dränerande tryck – Hekla® Pimpstensskelett innehåller 38 % vatten i porerna när jorden är vattenmättad och utsatt för 30 cm tryck.

Hekla® Pimpstensskelett används som ett packningsbart, strukturstabilt substrat för trädplantering. Man kan använda Hekla® Pimpstensskelett i trädgropens hela djup tack vare den höga andelen grov pimpsten. Substratets porositet ger en bra tillgång på syre även djupt ner i bädden. Ytan kan beläggas med beläggning (trafikklass 1) eller anpassas för plantering av buskar och perenner, gräsmatta (Hekla® Gräsmatta) eller en genomsläpplig grusyta (Hekla® Grusgång).

Bädden byggs upp genom att packa Hekla® Pimpstensskelett i lager om 200 mm med en markvibrator (padda).

I typritningen finns exempel på hur bädden kan anläggas. Kontakta oss för fler typritningar.

 

HeklaPimpstensskelett-Typ

För att beställa typritningar, vänligen fyll i formuläret nedan. 
 

Frodiga planteringar skänker trivsamhet och färg på Stortorget i Svedala. Hekla Pimpstensskelett och Hekla Grusgång gör jobbet.

Grön omvandling av Stortorget