Hekla® Trädvitamin

Substrat för rotrenovering

Hekla® Trädvitamin Highres 2726
Hekla® Trädvitamin IMG 3384

Med Hekla® Trädvitamin kan du väcka undernärda träd till liv utan att behöva göra en dyr omplantering.

Många träd i vår stadsmiljö står och stampar och vissa dör tyvärr sakta tillbaka. Detta beror nästan uteslutande på att syretillgången är begränsad eller i vissa fall helt slut.

Med Hekla Trädvitamin får träden en god tillgång till syre, vatten och näring, oavsett om träden står i en hårdgjord yta eller i parkmark. Blandningen av bland annat Hekla Coarse, biokol och grönkompost skapar ett gynnsamt förhållande för ett gott mikroliv och ett långt och bra trädliv.

Innehåll:
Hekla® Coarse (10-35), grönkompost, närings-och mineralmix, biokol.
Vikt (fuktig):
ca 650kg +/- 50kg/m3
Vikt (fältkapacitet):
ca 850 kg/m3
God Syretillgång

Syrerik

Basen i Hekla® Trädvitamin är den grova fraktionen av pimpsten, Hekla® Coarse. Mellanrum mellan stenarna och pimpstenens stora porer gör den nya bädden väldränerad och syrerik.

Vatten

Vattenbuffrande

Hekla® Pimpsten består till 80% av porer. Hälften av dessa suger upp vatten kapillärt och fördelar det i bädden. Det buffrade vattnet är sedan tillgängligt för trädets rötter.

Växter Trivs

Näringsrik

Hekla® Trädvitamin är berikad med grönkompost som ger ett bra mikroliv, biokol och en näringsmix anpassad för att ge en stabil tillväxt.

Struktutstabil

Strukturstabil

Tack vare den höga andelen grov pimpsten får en trädbädd med Hekla® Trädvitamin en stabil struktur. Ytan kan i fortsättningen belastas utan att bli kompakterad och tät.

Hekla® Trädvitamin är ett rotrenoveringssubstrat som tillförs runt trädets rötter efter att de har blottlagts genom t.ex. uppsugning av det material som rötterna tidigare stått i. Med Hekla® Trädvitamin får trädet återigen tillgång till syre, vatten och näring vilket gör att även nästan helt döende träd kan återhämta sig. Rotrenovering med Hekla® Trädvitamin har genomförts bland annat i Eskilstuna med fantastiska resultat på olika trädarter.

Rotrenovering med substrat från Bara Mineraler kan utföras på olika sätt beroende på hur markförhållandena ser ut. Kontakta oss så bistår vi med råd och tips.

Hekla® Trädvitamin IMG 3384

 

Beställ vårt kunskapspaket om trädplantering i stadsmiljö som innehåller information för dig som arbetar med projektering och föreskrivning. Paket innehåller bland annat principritningar, DWG-filer, AMA-texter och argument. Kunskapspaketet är kostnadsfritt.