Hekla® Trädvitamin

Substrat för rotrenovering

Hekla Trädvitamin Bara Mineraler

Med Hekla® Trädvitamin kan du väcka undernärda träd till liv utan att behöva göra en dyr omplantering.

Många träd i vår stadsmiljö står och stampar och vissa dör tyvärr sakta tillbaka. Detta beror nästan uteslutande på att syretillgången är begränsad eller i vissa fall helt slut.

Med Hekla Trädvitamin får träden en god tillgång till syre, vatten och näring, oavsett om träden står i en hårdgjord yta eller i parkmark. Blandningen av bland annat Hekla Coarse, biokol och grönkompost skapar ett gynnsamt förhållande för ett gott mikroliv och ett långt och bra trädliv.

Innehåll:
Hekla® Coarse (10-35), grönkompost, närings-och mineralmix, biokol.
Vikt (fuktig):
ca 650kg +/- 50kg/m3
Vikt (fältkapacitet):
ca 850 kg/m3
Download icon

Hämta kunskapspaket

Här kan du beställa våra kostnadsfria kunskapspaket.
Kunskapspaketet för träd i stadsmiljö innehåller principritningar, DWG ritningar, AMA texter, argument, uppbyggnad och inspirationsmaterial. 

Download icon

Produktdatablad Hekla Trädvitamin

Kunskapsbank

Här har vi samlat nedladdningsbara dokument, instruktioner, ritningar och tips som hjälper dig framåt i ditt projekt.