Hekla® Gräsmatta

Tåliga och slitstarka gräsytor

Hekla Gräsmatta Bara Mineraler

Rötter växer och trivs ända ner på djupet.

Gräsytor i stadsmiljö, skolgårdar och bostadsgårdar är ofta utsatta för hårt slitage året runt. Genom att anlägga gräs på substratet Hekla® Gräsmatta får ni en tåligare gräsmatta med syre i hela bädden vilket gör att gräsets rötter växer och trivs ända ner på djupet. Gräsmattan blir torktålig, slitstark och tillgängligheten ökar. Vid regn infiltreras vatten ner i bädden och man slipper kladdiga och förstörda ytor.

“Tål att beträdas!”

Innehåll:
Hekla® Pimpsten 2-8 (alt. Coarse), grönkompost, mineralmix.
Vikt (fuktig):
ca 660 kg/m3
Vikt (fältkapacitet):
ca 1000 kg/m3
Tillval:
Biokol
Download icon

Hämta kunskapspaket

Här kan du beställa våra kostnadsfria kunskapspaket.
Kunskapspaketet för gräs, grusytor och övriga växtbäddar innehåller principritningar, DWG ritningar, och uppbyggnader. 

Byggvarubedömningen

Hekla Gräsmatta är bedömd av Byggvarubedömningen

Download icon

Produktdatablad Hekla Gräsmatta

Kunskapsbank

Här har vi samlat nedladdningsbara dokument, instruktioner, ritningar och tips som hjälper dig framåt i ditt projekt.