Hekla® Gräsmatta

Tåliga och slitstarka gräsytor

Bara Mineraler Hekla® Gräsmatta Highres 3125
Bara Mineraler Hekla® Gräsmatta Hgräs Hammarby Sjöstad Stockholm
Bara Mineraler Hekla® Gräsmatta Hgräs Limhamnsläge Malmö

Rötter växer och trivs ända ner på djupet.

Gräsytor i stadsmiljö, skolgårdar och bostadsgårdar är ofta utsatta för hårt slitage året runt. Genom att anlägga gräs på substratet Hekla® Gräsmatta får ni en tåligare gräsmatta med syre i hela bädden vilket gör att gräsets rötter växer och trivs ända ner på djupet. Gräsmattan blir torktålig, slitstark och tillgängligheten ökar. Vid regn infiltreras vatten ner i bädden och man slipper kladdiga och förstörda ytor.

“Tål att beträdas!”

Hekla® Gräsmatta rekommenderas av Byggvarubedömningen

Innehåll:
Hekla® Pimpsten 2-8 (alt. Coarse), grönkompost, mineralmix.
Vikt (fuktig):
ca 660 kg/m3
Vikt (fältkapacitet):
ca 1000 kg/m3
Tillval:
Biokol
Rötter

Gräsets rötter växer djupt

Växtbädden måste hålla en tillräckligt hög syrehalt även längre ner på djupet för att rötterna ska kunna växa ända ner. Med Hekla® Gräsmatta i växtbädden säkerställs tillräckligt hög syrehalt i hela växtbäddens profil, även när jorden är vattenmättad.

Regnvatten

Slitstark även vid regn

Hekla® Gräsmatta suger snabbt upp vattnet vilket gör att ytan håller sig torr. Genom att stående vatten och blöta ytor undviks minskar slitaget på gräsytan.

Torktålig

Torktålig

Inblandning av Hekla® Gräsmatta i växtbädden gör så att rötterna växer ända ner på djupet där de kan ta upp vattnet som pimpstenen har sugit upp. Gräsytan blir på så sätt torktålig och håller sig grön längre under torrperioder.

Gräsytornas uppbyggnad anpassas efter platsens förutsättningar och krav. Kontakta oss så hjälper vi dig med en passande lösning. I vissa fall kan också Hekla® Lättjord typ C vara att föredra.

Hekla Gräsmatta

MED TÄT BOTTEN ELLER DÅLIG GENOMSLÄPPLIGHET

  1. Färdig turf eller sådd gräsmatta.
  2. 200-300 mm Hekla® Gräsmatta.
  3. 50-100 mm Hekla® Pimpsten 2-8.

I PARKMILJÖ

  1. Färdig turf eller sådd gräsmatta.
  2. 200-300 mm Hekla® Lättjord typ C.

För att beställa typritningar, vänligen fyll i formuläret nedan.