Författar Arkiv

Produktion i Göteborg

Bara Mineraler har öppnat en ny produktionsplats i Skepplanda strax norr om Göteborg. Här blandar vi pimpstensjordar till projekt i Västsverige. Pimpsten används i allt från trädplanteringar i den hårda staden till regnbäddar och lättjordar till bjälklag.

Läs mer

Caldo Rött marktegel

Marktegel – mingel den 17, 19 och 26 september!

Kom till Makajo Showrooms i centrala Malmö (17/9), Stockholm (19/9) eller Göteborg (26/9) och lär dig mer om marktegel. Vi diskuterar frågor som format och utformning, läggningsmönster, ytstruktur, trafikklasser och hållbarhet. Med exempel från både Sverige och kontinenten hoppas vi kunna inspirera dig som planerar framtidens stad. Dessutom har vi med oss massor av provstenar att titta på. Vi bjuder på lunch och finns på plats mellan klockan 11- 14.

Anmäl dig här!

Läs mer

Monbijougatan, Malmö

Hekla®Regnbäddssubstrat tar hand om dagvattnet

Att ta hand om och fördröja dagvattnet från hustak och hårdgjorda ytor i våra städer är viktigt och på många ställen också ett krav. Vi vill också att våra städer ska vara gröna av växtlighet. En rätt anlagd regnbädd med Hekla® Regnbäddssubstrat löser båda kraven, fördröjning och förbrukning av dagvatten i en grönskande växtbädd.

Läs mer

Regnbädd

Regnbäddar och lunch 24-26 april!

Kom till Makajo Showrooms i centrala Göteborg (24/4), Malmö (25/4) eller Stockholm (26/4) där vi finns på plats för att prata om regnbäddar med dig. Vi visar exempel på de senaste projekten och diskuterar gärna vattenbuffring, fördröjning, infiltration, uppbyggnad, torktålighet och växternas trivsel. Vi bjuder på lunch och du kan dyka upp mellan klockan 11- 14!


Stort tack till alla som kom och besökte oss. Det blev tre givande lunchträffar med massor av diskussioner och utbyte av erfarenheter.

Läs mer

Välkommen till Bara Mineraler Joakim!

Joakim Fagerström startar som säljare på Bara Mineraler i slutet av januari. Joakim som är trädgårdsingenjör bor strax utanför Göteborg  och kommer främst att arbeta med våra kunder i Göteborg och Västra Götaland. Välkommen till Bara Mineraler Joakim!

Läs mer

Bara Mineraler och GDPR

Den 25 maj 2018 börjar EU:s Allmänna Dataskyddsförordning, GDPR, gälla i alla EU-länder. GDPR står för General Data Protection Regulation och kommer att ersätta den svenska Personuppgiftslagen. Förordningen syftar till att stärka den enskildes integritet. Läs mer om vår policy:

Läs mer