Bara Mineraler, Bara

Malmövägen 503-32, 233 64 Bara

Utanför vårt kontor i Bara strax utanför Malmö hittar ni vår stora utställning av marktegel. Här finns ett 40-tal olika marktegel lagda i olika mönster.

Vill ni ha med en provsten hem för att se om färgen eller formatet passar? Inga problem - på varje yta finns en liten stapel med prover.

Utställningen är utomhus och alltid öppen.
Personlig visning efter överenskommelse.

Kontakt 040-54 22 10 alternativt info@baramineraler.se