Dimensionera regnbädd

Beräkna hur stor din regnbäddsyta med Hekla® Regnbädd behöver vara

Dimensionera Regnbädd

 

Schematisk sektion av en regnbädd enligt vår uppbyggnad. För mer detaljerade principritningar, beställ här.

En regnbädd byggs upp av ett dränerande lager i botten och en dräneringsledning. Över lägger man Hekla Regnbädd, ett substrat anpassat för att kunna ta emot och buffra stora mängder dagvatten. Oftast låter man marknivån på regnbädden vara nedsänkt i förhållande till avrinningsytan. Man gör det för att skapa en översvämningszon.

Till beräkningsverktyget