Marktegel-läggningsmönster

Anläggning

Anläggning

Yrkesodling

Yrkesodling

Marktegel

Marktegel

Bara Prefab

Bara Prefab

Marktegel – Läggningsmönster

Ardeche (Argento) marktegel

Skapa mönster som passar platsen. Stenens färg, format och textur är grunden till en vacker beläggning men med ett väl genomtänkt läggningsmönster kan vara lika viktigt för hur ytan kommer upplevas.

Man kan även kombinera olika färger och format för att skapa spännande mönster. Formaten på vårt marktegel är anpassat för att kunna läggas i olika mönster och för att kombineras med övriga format.

K-format (K52, K52XL, K71, K71XL)

Halvstensförband

Halvstensförband K

Blockförband

Block K

Fiskben

Fiskben K

D- och L-format (D65, D85, D90, L60, L70, L80)

Halvstensförband

Halvstensförband DF

Blockförband

Block DF

Fiskben

Fiskben DF

Parkett

Parkett DF

En bra beläggning kräver ett ordentligt förarbete. Det är viktigt att förarbetet utförs i förhållande till den belastning som beläggningen kommer att utsättas för. Underlaget ska vara jämnt och stabilt och samtidigt fungera som dränering för regnvatten. Om underlaget inte leder bort vattnet kommer beläggningen ofta vara fuktig och det kan uppstå sättningar.

Vi avråder från att använda stenmjöl eller fogsand med ogräshämmande medel – sand med högt ph-värde kan ge missfärgning/fläckar på tegelbeläggningen.

KONTAKTA OSS

Har du frågor om produkten eller vill ha hjälp med läggningsmönster, rådgivning och dimensionering?

Du kan också boka in ett besök då vi kommer och presenterar våra produkter eller hjälper dig att hitta lösningar till ditt specifika projekt.