RT 63

Sandgrå


Fiskben DF

Uni3 by Geely-Göteborg

Prefabricerade trappsteg och marktegel till Geelys innovationscenter. Trappstegen av tegel ramar in de platsgjutna betongtrapporna och fungerar som kontrastmarkeringar.
Lowres 7705

Hotell Öresund-Landskrona

Marktegel RT 63 på innergården till Hotell Öresund. Den varmt grå nyansen matchar byggnadernas tegelfasader.
Lowres Bara Mineraler 0469

Atlas Södra-Göteborg

Sandgrått marktegel leder in till innergården.
Marktegel RT63 Atlas Södra Göteborg Bara Mineraler Lowres 7667