RT 63

Sandgrå

Fiskben DF

Prefabricerade trappsteg och marktegel till Geelys innovationscenter. Trappstegen av tegel ramar in de platsgjutna betongtrapporna och fungerar som kontrastmarkeringar.

Marktegel RT 63 & Trappblock i tegel -Göteborg

Marktegel RT 63 på innergården till Hotell Öresund. Den varmt grå nyansen matchar byggnadernas tegelfasader.

Marktegel RT 63 - Landskrona

Sandgrått marktegel leder in till innergården.

Marktegel RT 63 - Göteborg