Rustik

Linjär symbios

Rustik från fungerar både som sittmöbel och rumsbildare. Denna symbios av bänk och rejäl mur är byggd av ett tegel i långformat. Det finns ett antal olika färger på både tegel och fog att välja mellan. Sittytan är gjord av sibirisk lärk men även detta materialval kan anpassas till ditt projekt.

Montering av Rustik

Rustik ställs på 30-50 mm sättsand samt 250-500 mm bärlager beroende på underlag. Bänken ska vara nersänkt 65 mm för att få rätt sitthöjd.

Rustik lyfts med hjälp av medföljande lyftanordning som skruvas av när bänken är på plats. Skruvhålen pluggas igen med medföljande plugg alternativt fogas igen med bruk.

Om bänkarna ska ställas efter varandra bör det vara minst 12 mm mellanrum mellan bänkarna.  Spalten som bildas kan fyllas med bruk om så önskas för att få en kontinuerlig bänk.

Sittytan monteras på bänken med medföljande M10 skruvar.