Valv

Spänstig elegans

Bänken Valv är med sin svängda form en elegant sittplats som inbjuder till samtal. Både tegel och benen av corténstål åldras vackert vilket gör bänken till ett långsiktigt hållbart alternativ. Kombinera flera bänkar för att skapa plats för paus eller långa spänstiga bågar i såväl stadsrum som park.

Grundläggning: fristående alt fastbultad
Färg: BP20 röd schatterad
Alternativ utformning: rak, infälld belysning

Prefab Valv Produktfakta 900X250

Fastsättning: Bänken har förborrade hål i benen (ø=12mm) avsedda för fastsättning med M10 skruv. 4 st skruvar krävs per bänk.

Montering på plattsättning/grus/gräs

  1. Schakta ur och gjut betongfundament
  2. Borra i betongen för expander eller kemankare
  3. Fyll i med expandermassa
  4. Montera gängstavarna
  5. Sätt bänken på plats och skruva åt
Prefab Valv Montering1 600X300

Montering på betongunderlag

  1. Borra i betongen för expander eller kemankare
  2. Fyll i med expandermassa
  3. Montera gängstavarna
  4. Sätt bänken på plats och skruva åt
Prefab Valv Montering2 600X300