Marktegel-läggningsmönster

Anläggning

Anläggning

Yrkesodling

Yrkesodling

Marktegel

Marktegel

Bara Prefab

Bara Prefab

Marktegel – Läggningsmönster

Skapa mönster som passar platsen. Stenens färg, format och textur är grunden till en vacker beläggning men med ett väl genomtänkt läggningsmönster kan vara lika viktigt för hur ytan kommer upplevas.

Man kan även kombinera olika färger och format för att skapa spännande mönster. Formaten på vårt marktegel är anpassat för att kunna läggas i olika mönster och för att kombineras med övriga format.

Halvstensförband

MT_monster-halvforband-country

Kvartsförband

MT_monster-kvartsforband-darken

Kort förband

MT_monster-kortforband-country

Blockförband

MT_monster-block-country

Holländskt förband

MT_monster-hollandskt2-country

Förskjutet holländskt förband

MT_monster-hollandskt-country

Fiskbensförband

MT_monster-fiskben-country

Halvförband (stavsten)

MT_monster-stav-halvforband-country

Kort förband (stavsten)

MT_monster-stav-kortforband-country

Skiftläggning (stavsten)

MT_monster-stav-skift-darken

Blockförband (stavsten)

MT_monster-stav-block-country

Fiskbensförband (stavsten)

MT_monster-stav-fiskben-country

Dubbelt fiskben (stavsten)

MT_monster-stav-dubbeltfiskben-country

Kombinationer av färger och format

240x118x52 (B)+240x59x52 (C)

RP12C, RP12B

240x118x52 (B)+240x59x52 (C)

RP12C, RP12B

240x118x52 (B)+240x59x52 (C)

RP12C, RP12B

240x118x52 (B)+240x59x52 (C)

RP12C, RP12B

200x100x52 (A)+240x59x52 (C)

RP12C, RP12A

RT63 + RT64 (240x118x52)

RT63, RT64

RP20 + RP22 (200x100x52)

RP20, RP22

RT61 + RT62 + RT63 +RT64

MT_monster-block-farg

RT62 + RT63 + RT64

MT_monster-block-farg2

RT62 + RT63 + RT64

MT_monster-fiskben-farg1

RT61 + RT62 + RT63

MT_monster-hollandskt-farg4

En bra beläggning kräver ett ordentligt förarbete. Det är viktigt att förarbetet utförs i förhållande till den belastning som beläggningen kommer att utsättas för. Underlaget ska vara jämnt och stabilt och samtidigt fungera som dränering för regnvatten. Om underlaget inte leder bort vattnet kommer beläggningen ofta vara fuktig och det kan uppstå sättningar.

KONTAKTA OSS

Har du frågor om produkten eller vill ha hjälp med läggningsmönster, rådgivning och dimensionering?

Du kan också boka in ett besök då vi kommer och presenterar våra produkter eller hjälper dig att hitta lösningar till ditt specifika projekt.