Bara Klei 0-2,8

Bara Clay 0 2,8 Bara Mineraler
Inhoud:
Klei granulaat
Fractie:
0-2,8 mm
Beschikbaar:
Los gestort, Big Bag (1000 kg), Small bag (20 kg)
RHP-cert.:
Ja
FiBL cert.:
Ja
Gebruik:
Bara klei 0–2,8 mm wordt aanbevolen voor substraten bestemd voor kleine potmaten en voor substraten met middelfijne fracties van veen of kokosvezel.
Balance (1)

UNIEK KLEI MINERALEN

Door zijn hoge winningsplaats heeft de klei nooit in contact gestaan met grondwater. Door de neerslag van de aflopen duizenden jaren zijn o.a. kalk, chloride, sulfiden en natrium uitgespoeld en zijn alleen de stabiele (gunstige) mineralen overgebleven.

Door zijn hoge winningsplaats heeft de klei nooit in contact gestaan met grondwater. Door de…

Växter Trivs (1)

HOGE CEC - KATIONEN UITWISSELEND VERMOGEN

Een hoge kationen-uitwisselingsvermogen in het substraat komt de kweker ten goede doordat oedingsstoffen langer in het substraat aanwezig blijven en niet uitspoelen. In buitenteelt kan 1/3 van de voedingsstoffen uitspoelen. Door toevoeging van Bara Klei wordt de uitspoeling sterk beperkt.

Een hoge kationen-uitwisselingsvermogen in het substraat komt de kweker ten goede doordat oedingsstoffen langer in…

Vatten

HOGE WATEROPNAME CAPACITEIT (WOK)

Een hoge wateropname capaciteit is belangrijk zodat het substraat het water snel en gelijkmatig kan opnemen. Zo kan men de watergift beter sturen en optimaliseren. Veenproducten hebben vaak problemen met lange watergiften en ongelijkmatige verdeling van vocht in het substraat. Het hoge gehalte aan Illit en smectiet mineralen in Bara Klei maken het veenoppervlak van het substraat sterk hydrofiel.

Een hoge wateropname capaciteit is belangrijk zodat het substraat het water snel en gelijkmatig kan…

Successful plant cultivation in Billeberga

The most important thing for Stefan is that the substrate is airy and maintains its structure, easily and quickly absorbs water, and buffers nutrients to minimize nutrient leakage. The cultivation substrate consists of both block peat and harrow peat with the addition of 40 kg Bara clay per cubic meter.
Bara Mineraler Lera Ingla Blommor Highres 2897

Delivering high quality plants

The most important thing for Stefan is that the substrate is airy and maintains its structure, easily and quickly absorbs water, and buffers nutrients to minimize nutrient leakage. The cultivation substrate consists of both block peat and harrow peat with the addition of 40 kg Bara clay per cubic meter.
Bara Mineraler Lera Jacobssons Handelsträdgård Highres 2949

WOK - WATEROPNAME KARAKTERISTIEK

Een hoge wateropname capaciteit is belangrijk zodat het substraat het water snel en gelijkmatig kan opnemen. Zo kan men de watergift beter sturen en optimaliseren. Veenproducten hebben vaak problemen met lange watergiften en ongelijkmatige verdeling van vocht in het substraat. Het hoge gehalte aan Illit en smectiet mineralen in Bara Klei maken het veenoppervlak van het substraat sterk hydrofiel. Dit betekent dat substraten met Bara Klei water snel en gelijkmatig opnemen. Een substraat met Bara Klei maakt een heel groot verschil in de wateropname karakteristiek (WOK), zie het schema.
WOK 600X400

HOGE CEC - KATIONEN UITWISSELEND VERMOGEN

Een hoge kationen-uitwisselingsvermogen in het substraat komt de kweker ten goede doordat oedingsstoffen langer in het substraat aanwezig blijven en niet uitspoelen. In buitenteelt kan 1/3 van de voedingsstoffen uitspoelen. Door toevoeging van Bara Klei wordt de uitspoeling sterk beperkt. Een potgrond met een hoge kationen-uitwisseling maakt het substraat zeer flexibel op de verdeling van de voedingsstoffen. De drie lagen in Bara Klei met de kleimineralen Illit en smectiet geven een hoge kationen uitwisselend vermogen in de potgrond, zie onderstaand schema.
CEC 600X400

HIGH AEC - ANION EXCHANGE CAPACITY

Een hoge capaciteit om an- ionen uit te wisselen (AEC) is net zo belangrijk als een hoge CEC. Bara klei buffert nitraat, sulfaat en fosfaat. Een substraat met een hoge P-buffercapaciteit kan echt het verschil bepalen in de opname van fosfaat. Het mobiele fosfaat spoelt vaak gemakkelijk uit, hetgeen slecht is voor zowel de planten en het milieu. Telers constateren een toename van het aantal plantenwortels en plantgewicht in een substraat door een hoge P-buffercapaciteit. De Bara Klei heeft de juiste minerale samenstelling voor een hoge P-buffercapaciteit. Met Bara Klei in het substraat kan de P - buffercapaciteit oplopen tot 60-70% , zie diagram.
AEC 600X400

BEMESTING STUREN

Met Bara klei in de potgrond heeft u een effectieve methode om meststoffen bufferen. Door het toevoegen van Bara klei aan een substraat is het mogelijk uitspoeling van meststoffen te voorkomen, en heeft men meer flexibiliteit om de bemesting te sturen. Het percentage geeft aan hoeveel procent van de in oplossing aanwezige elementen worden gebufferd door BARA klei. Naast de buffering van cationen (+) is er een duidelijke buffering van anionen (-). Door de buffering wordt Ec met 30-40 % afgevlakt. Bij hogere mestgiften of het ongewenst vrijkomen van (gecoate) meststoffen wordt een te hoge Ec in het wortelmileu voorkomen. De gebufferde ionen op het kleicomplex blijven beschikbaar voor de plant en spoelen niet uit.
Bara Mineraler Managing Fertilizing'

BARA KLEI GOED GEBALANCEERD

Het is bekend dat een hoge CEC belangrijk is. Wat de CEC-waarde niet vertelt is met welke ionen en in welke verhouding het kleicomplex bezet is. De CEC van Baraklei bevat in hoge mate Ca2+, Mg2+, en K+ in de juiste verhouding.  Professionele telers weten dat ionen zoals K+, Ca2+, Mg2+, NH4+, NO3-, SO42- en PO43- noodzakelijk zijn voor planten. Het is van belang dat specifiek deze ionen reeds aanwezig zijn op het complex of worden gebufferd onder invloed van bemesting. Daarnaast dienen de ionen beschikbaar te zijn als de plant erom vraagt. Het is daarom belangrijk om er zeker van te zijn dat het kleicomplex bezet is met ionen die nodig zijn voor groei van planten en niet bezet zijn met ballast -ionen zoals , bijvoorbeeld Na+. Een hoog gehalte aan kleimineralen (lutum deeltjes < 2µm), een hoge uitwisselingscapaciteit en goed evenwicht tussen kat - en an-ionen zijn de belangrijke waarden voor een hoogwaardige klei met toegevoegde waarde voor de tuinbouw.
Bara Mineraler Yield

BUFFER VAN VOEDINGSTOFFEN

In potgronden met veenvervangers zoals kokos, houtvezel en schors neemt de buffercapaciteit van  voedingstoffen af. Deze materialen hebben en lagere buffer en hebben van nature een hogere pH-waarde bij de start. Door het ontbreken van veen worden de mogelijkheid om te bekalken beperkt. Minder kalken betekent een kleinere buffer tegen verzuring. Mengsels met weinig veen en waarin geen kalk meer is overgebleven zijn gevoeliger voor pH dalingen onder invloed van bemesting en de groei van planten. Bara CA + klei heeft een uitstekende buffercapaciteit en een stabiliserende werking op de pH tijdens de groeiperiode.
Bara Mineraler BUFFERING NUTRIENTS

BARA KLEI ALS BRON VAN SPOREN EN MICRO-ELEMENTEN

Alle leven op aarde heeft minstens 60 mineralen nodig om te functioneren. Een mens voelt zich niet goed als hij van slechts één mineraal een tekort heeft, een plant ook niet. Dergelijke ongezonde planten trekken  ziekten en plagen aan, vandaar dat de ziektedruk alsmaar groter wordt en de opbrengsten lager. Door het gebruik kunstmest geven we slechts  10-15 tal mineralen terug, terwijl we 60 mineralen oogsten die vanuit de aanwezige bodem. Hierdoor ontbreken onze gronden verschillende mineralen. Sporenelementen zijn slechts in zeer kleine hoeveelheden in de plant nodig, maar zijn toch essentieel voor de groei van de plant (bijv. ijzer, mangaan, nikkel, zink, molybdeen, borium). Als er eentje ontbreekt functioneren ze niet meer goed. Daarnaast hebben planten micro-element nodig zoals Selenium, Silicium, Strontium. Bara Klei is een natuurlijke schone klei die rijk is aan de voor de plant opneembare sporenelementen en micro-elementen.
Blomma 600X400

BIOLOGICAL ACTIVITY ON THE BARA CLAY

Een bodem in goede conditie bevat duizenden soorten bacteriën, schimmels, eencellige dieren, nematoden, wormen en insecten, die verschillende cruciale processen reguleren. Een gezonde bodem is onmisbaar voor de ontwikkeling en groei van sterke, gezonde planten. Gezonde planten zijn minder vatbaar voor ziekten, plagen en stress, waardoor ze ook voedingsstoffen kunnen opnemen en optimaal kunnen groeien. Twee factoren zijn extra belangrijk voor een gezonde bodem: Mycorrhiza-schimmels en gunstige bodembacteriën. De meeste substraten voor de professionele teelt zijn gebaseerd op veen, dat meestal min of meer steriel waarbij nuttige bodembacteriën ontbreken. Bara klei bevat van nature nuttige bodembacteriën. Bara klei is hierbij een uitstekende katalysator om het biologisch proces op gang te brengen. Dit is een van de redenen waarom kwekerijen graag Bara klei laten doormengen in hun substraten.
Lera Rot 600X400

PERSPOTTEN EN PLUGGEN

Bara klei kan uitstekend gebruikt worden om veen te binden (te lijmen) voor het maken van stevige pluggen of perspotten. Fabrikanten zijn met het verdwijnen van het Duitse zwart veen op zoek naar alternatieven. De beschikbare alternatieve bestaand veelal uit jonger (wit)veen uit de Baltische staten. De laatste jaren hebben we veel ervaring opgebouwd met het plakken van allerlei veentypes. De Bara klei die hiervoor gebruikt wordt is samenstelling van kleifracties specifiek afgestemd op het type veen. Ook in de teelt van perspotten op water is Bara klei een waardevolle toevoeging
Presspot,Plugs

ECHTE KLEIMINERALEN

Met de aanschaf van Bara klei koop je echte kleimineralen! Het klei-gehalte (lutum <2 pm) van Bara klei granulaat is zeer hoog. Het percentage zanddeeltjes is zeer laag. De Bara klei heeft een unieke samenstelling van veelal 3-laags kleimineralen zoals illiet en smectiet. Deze 3 laags kleimineraal geven een hoog intern oppervlak met een hoge buffercapaciteit. Door de velddroging, de overdekte opslag en hetebehandeling is het vochtpercentage bij aflevering slecht 2 -3 %. Het lage vochtpercentage en het hoge gehalte aan kleimineralen geven waar voor je geld.
Clay Products 600X400

CERTIFICEERD KLEI

RHP GECERTIFICEERD Bara klei is RHP gecertificeerd sinds 1998. Bara klei wordt verwarmd tot 80 graden, is veilig, droog en gemakkelijk te hanteren en eenvoudig te verdelen in het substraat. FiBL GECERTIFICEERD Bara klei is gecertificeerd door FibL. Hiervoor mag BARA klei in Nederland toegepast worden in de biologische teelt met SKAL certificering.

AANBEVOLEN DOSERING VAN BARA KLEI GRANULAAT

Dosering is mede afhankelijk van type gewas, potmaat, substraat, watergift, bekalking en bemesting.
Bara Mineraler Dosage