Bara Klei

Bara Klei

Lera-hog-600x400

DE KLEI DIE HET VERSCHIL MAAKT

Bara Klei heeft unieke natuurlijke eigenschappen. Het wordt door fabrikanten en kwekers over de hele wereld gebruikt in het potgrondmengsel. Het product wordt gekozen voor zijn sterkte ook bij extreme omstandigheden.

Onze plateau-klei heeft een unieke mix van mineralen en is ontstaan uit smeltwatermeren gedurende de laatste ijstijd. Door deze afzetting is de klei arm aan chloriden, natrium, kalk en sulfiden. De unieke minerale samenstelling maakt het speciaal en krachtig.

RHP gecertificeerd
Bara klei is RHP gecertificeerd sinds 1998. Bara Klei wordt verwarmd tot 80 graden, is veilig, droog en gemakkelijk te hanteren en eenvoudig te verdelen in het substraat. Het klei-gehalte (lutum <2 pm) van Bara Klei granulaat is zeer hoog. De Bara klei heeft een unieke samenstelling van 3-laags kleimineralen zoals Illiet en Smectiet, dat geeft een hoge buffercapaciteit. Door de hete-behandeling, is de kleizeer droog bij aflevering. Dit feit tezamen met de hoog gehalte aan kleimineralen geeft je waar voor je geld.

NATUURLIJK SCHONE PLATEAU KLEI

In het zuiden van Zweden ligt een uniek gebied waar aan het einde van de laatste ijstijd een prachtige kleilaag is ontstaan. Deze klei is bijzonder omdat ze niet, zoals de meeste klei, in dalen is gevormd maar op heuvels. Vandaar de naam plateauklei.

Door zijn hoge winningsplaats heeft de klei nooit in contact gestaan met grondwater. Door de neerslag van de aflopen duizenden jaren zijn o.a. kalk, chloride, sulfiden en natrium uitgespoeld en zijn alleen de stabiele (gunstige) mineralen overgebleven. Daardoor is de Bara Klei schoon met extreem lage waarde aan zware metalen en daardoor zeer geschikt voor de professionele tuinbouw. Bara klei is 100 % natuurlijk zonder toegevoegde mineralen.

WOK
(Wateropname Karakteristiek)

Een hoge wateropname capaciteit is belangrijk zodat het substraat het water snel en gelijkmatig kan opnemen. Zo kan men de watergift beter sturen en optimaliseren.

Veenproducten hebben vaak problemen met lange watergiften en ongelijkmatige verdeling van vocht in het substraat. Het hoge gehalte aan Illit en smectiet mineralen in Bara Klei maken het veenoppervlak van het substraat sterk hydrofiel. Dit betekent dat substraten met Bara Klei water snel en gelijkmatig opnemen. Een substraat met Bara Klei maakt een heel groot verschil in de wateropname karakteristiek (WOK), zie het schema.

HOGE CEC
(Kationen Uitwisselend Vermogen)

Een hoge kationen-uitwisselingsvermogen in het substraat komt de kweker ten goede doordat voedingsstoffen langer in het substraat aanwezig blijven en niet uitspoelen. In buitenteelt kan 1/3 van de voedingsstoffen uitspoelen. Door toevoeging van Bara Klei wordt de uitspoeling sterk beperkt. Een potgrond met een hoge kationen-uitwisseling maakt het substraat zeer flexibel op de verdeling van de voedingsstoffen.

De drie lagen in Bara Klei met de kleimineralen Illit en Smectiet geven een hoge kationen uitwisselend vermogen in de potgrond, zie onderstaand schema. Dreischichtiger Ton mit Tonmineralien von Smectite und Illite wie in Bara-Ton, hat eine hohe Kationenaustauschkapazität in Substraten, siehe Diagramm.

HOGE AEC
(Anionen Uitwisselend Vermogen)

Een hoge capaciteit om an- ionen uit te wisselen (AEC) is net zo belangrijk als een hoge CEC. Bara Klei buffert nitraat, sulfaat en fosfaat. Een substraat met een hoge P-buffercapaciteit kan echt het verschil bepalen in de opname van fosfaat. Het mobiele fosfaat spoelt vaak gemakkelijk uit, hetgeen slecht is voor zowel de planten en het milieu. Telers constateren een toename van het aantal plantenwortels en
plantgewicht in een substraat door een hoge P-buffercapaciteit.

De Bara Klei heeft de juiste minerale samenstelling voor een hoge P-buffercapaciteit. Met Bara Klei in het substraat kan de P-buffercapaciteit oplopen tot 60-70 %, zie diagram.

BEMESTING STUREN

Met Bara klei in de potgrond heeft u een effectieve methode om meststoffen bufferen. Door het toevoegen van Bara klei aan een substraat is het mogelijk uitspoeling van meststoffen te voorkomen, en heeft men meer flexibiliteit om de bemesting te sturen.

  • Het percentage geeft aan hoeveel procent van de in oplossing aanwezige elementen worden gebufferd door Bara Klei.
  • Naast de buffering van cationen (+) is er een duidelijke buffering van anionen (-).
  • Door de buffering wordt EC met 30-40 % afgevlakt.
  • Bij hogere mestgiften of het ongewenst vrijkomen van (gecoate) meststoffen wordt een te hoge EC in het wortelmileu voorkomen.
  • De gebufferde ionen op het kleicomplex blijven beschikbaar voor de plant en spoelen niet uit.

BARA KLEI GOED GEBALANCEERD

Het is bekend dat een hoge CEC belangrijk is. Wat de CEC-waarde niet vertelt is met welke ionen en in welke verhouding het kleicomplex bezet is. De CEC van Bara Klei bevat in hoge mate Ca2+, Mg2+, en K+ in de juiste verhouding. Professionele telers weten dat ionen zoals K+, Ca2+, Mg2+, NH4+, NO3, SO42- en PO43- noodzakelijk zijn voor planten. Het is van belang dat specifiek deze ionen reeds aanwezig zijn op het complex of worden gebufferd onder invloed van bemesting. Daarnaast dienen de ionen beschikbaar te zijn als de plant erom vraagt. Het is daarom belangrijk om er zeker van te zijn dat het kleicomplex bezet is met ionen die nodig zijn voor groei van planten en niet bezet zijn met ballastionen zoals, bijvoorbeeld Na+.

Een hoog gehalte aan kleimineralen (lutum deeltjes < 2μm), een hoge uitwisselingscapaciteit en goed evenwicht tussen kat – en an-ionen zijn de belangrijke waarden voor een hoogwaardige klei met toegevoegde waarde voor de tuinbouw.

Resultaten van de pH meting tijdens de groeiperiode

De test werd uitgevoerd op een kwekerij met buitenteelt. Gewas opgepot eind april. Een slow-release meststof was vooraf gemengd . De pH is gemeten direct na het oppotten, na 8 weken, na 16 weken en na 8 maanden (na overwintering).

Om hetzelfde substraat te vergelijken werden drie strategieën gebruikt:

  • Substraat zonder klei.
  • Substraat met 40 kg/m3 standaard Bara Klei.
  • Substraat met 40 kg/m3 Bara pH stabiel Klei.

De resultaten toonden dat Bara pH stabiel Klei de pH tijdens de groeiperiode kan stabiliseren.

pH STABIELE KLEI

In de afgelopen jaren hebben we meer problemen gezien met een dalende pH in de buitenteelt. De pH zou niet stabiel genoeg blijven. Een reden is het gebruik van potgrond met ”lichter, jonger” veen en andere materialen zoals kokos, houtvezel en schors. Deze materialen hebben en lagere pH buffer en hebben van nature een hogere pH-waarde bij de start. De mogelijke om een substraat met deze materialen vooraf te bekalken worden daardoor beperkt. Minder kalken betekent een kleinere buffer tegen verzuring. Mengsels met weinig veen en waarin geen kalk meer is overgebleven zijn gevoeliger voor pH dalingen onder invloed van bemesting en de groei
van planten.

Bara pH stabiel klei heeft een natuurlijke pH buffercapaciteit dat stabiliseert de pH-niveau tijdens de groeiperiode. In situaties met een
dalende pH, raden we Bara pH stabiele klei aan.

GEBRUIK BARA KLEI OM TE ‘LIJMEN’

Bara Klei kan uitstekend gebruikt worden om veen te binden (te lijmen) voor het maken van stevige pluggen of perspotten. Dit stelt de fabrikant in staat jonger, lichter veen te gebruiken. De Bara klei die hiervoor gebruikt wordt is vaak een mengeling van kleifracties specifiek afgestemd op het type veen.

HOOG GEHALTE AAN SILICIUM

Voor veel planten is silicium een belangrijk element. Silicium zorgt sterkere planten met een verhoogde natuurlijke afweer. Naast de aanwezigheid van sillicium is het belangrijk hoe en of silicium kan worden opgenomen door planten.

Bara Klei is een natuurlijke schone klei die rijk is aan de voor de plant opneembare vorm van silicium.

AANBEVOLEN DOSERING VAN BARA KLEI GRANULAAT

Dosering is mede afhankelijk van type gewas, potmaat, substraat, watergift, bekalking en bemesting.

Info

OXYWET

Ton-poeder <200 um
Big Bag (1000 kg)

BARA KLEI 0-1

Klei granulaat (0-1 mm)
Big Bag (1000 kg), Los gestort

BARA KLEI 0-2,8

Klei granulaat (0-2,8 mm)
Big Bag (1000 kg), Los gestort

BARA KLEI 2-6

Klei granulaat (2-6 mm)
Big Bag (1000 kg), Los gestort

BARA pH-STABIELE KLEI 1-6

Klei granulaat (1-6 mm)
Big Bag (1000 kg)

Mer info