Prefab Bädd

Anläggning

Anläggning

Yrkesodling

Yrkesodling

Marktegel

Marktegel

Bara Prefab

Bara Prefab

BÄDD tegelmur

Tegelmuren Bädd består av murelement anpassade för att bygga upphöjda växtbäddar i stads- och trädgårdsmiljö. Bädd är enkelsidig med en yttersida i tegel och en insida av betong. Välj ett tegel som matchar byggnaden eller skapa en kontrast. Vi har ett brett sortiment av moduler som man kan använda för att skapa det uttryck och den funktion som passar platsen. Dessutom diskuterar vi gärna speciallösningar vad gäller utformning och dimensioner. Med tegelmurar i staden skapas bestående miljöer som åldras med stil.

Bädd kan även fungera som en tillfällig viloplats för trötta ben.

Rama in dina växter med en vacker tegelmur.

Utformning

BÄDD har en kärna av armerad betong, bakgjutning och en utskjutande klack för stöd. Vi har tagit fram ett stort antal moduler för att ge dig möjlighet att skapa din egen lösning. Muren kan också måttanpassas och utformas med olika hörnlösningar. Alla moduler levereras med lyftöglor för enkel montering.

Vi tillverkar murar av fasad- eller marktegel. Vi utgår från Randers Tegels sortiment men kan även använda annat tegel. Modulerna i vårt sortiment baseras på fasadtegel i danskt tegelformat (228x108x54) mm eller marktegelformat (240x118x52 mm). Kontakta oss för diskussion kring andra tegelformat.

Moduler

Mur av fasad- eller trädgårdstegel (228x108x54 mm)

En mur av slaget fasadtegel får en rustik och levande tegelkänsla. Den är lätt att matcha med en intilliggande fasad och utbudet av färger är stort. Trädgårdstegel är en tåligare sten genom inblandning av klinkerlera. Den används annars som marktegel på trädgårdsgångar och terrasser. Trädgårdstegel finns i två olika färger, klassiskt röd och matt svart.

Rullskift i överkant

Bara-Prefab_Badd

Modullängder (Byggmått inkl 12 mm skarv)

L: 948 (960) mm
L: 1188 (1200) mm
L: 1428 (1440) mm
L: 1908 (1920) mm
L: 2388 (2400) mm
Hörn: 948 x 228 (960 x 240) mm

B: 228 mm

Vikt 230-250 kg/lpm.

Andra dimensioner på förfrågan.

L: 948 (960) mm
L: 1188 (1200) mm
L: 1428 (1440) mm
L: 1908 (1920) mm
L: 2388 (2400) mm
Hörn: 948 x 228 (960 x 240) mm

B: 228 mm

Vikt 260-280 kg/lpm.

Andra dimensioner på förfrågan.

L: 948 (960) mm
L: 1188 (1200) mm
L: 1428 (1440) mm
L: 1908 (1920) mm
L: 2388 (2400) mm
Hörn: 948 x 228 (960 x 240) mm

B: 228 mm

Vikt 290-310 kg/lpm.

Andra dimensioner på förfrågan.

Tillverkas med a) löpförband med halvstensförskjutning, b) vilt förband c) stapelförband. Se bilder nedan.

Anpassad för plåttäckning

Bara-Prefab_Badd-pl

Modullängder (Byggmått inkl 12 mm skarv)

L: 948 (960) mm
L: 1188 (1200) mm
L: 1428 (1440) mm
L: 1908 (1920) mm
L: 2388 (2400) mm
Hörn: 948 x 128 (960 x 140) mm

B: 128 mm

Vikt  kg/lpm.

Andra dimensioner på förfrågan.

L: 948 (960) mm
L: 1188 (1200) mm
L: 1428 (1440) mm
L: 1908 (1920) mm
L: 2388 (2400) mm
Hörn: 948 x 128 (960 x 140) mm

B: 128 mm

Vikt  kg/lpm.

Andra dimensioner på förfrågan.

Tillverkas med a) löpförband med halvstensförskjutning, b) vilt förband c) stapelförband

L: 948 (960) mm
L: 1188 (1200) mm
L: 1428 (1440) mm
L: 1908 (1920) mm
L: 2388 (2400) mm
Hörn: 948 x 128 (960 x 140) mm

B: 128 mm

Vikt  kg/lpm.

Andra dimensioner på förfrågan.

Tillverkas med a) löpförband med halvstensförskjutning, b) vilt förband c) stapelförband. Se bilder nedan.

Mur av marktegel (240x118x52 mm)

En mur av marktegel får en slät och jämn yta. Den är mycket tålig och lätt att hålla ren men har inte en lika rustik och levande tegelkänsla som en mur av slaget fasadtegel.

Rullskift i överkant

Bara-Prefab_Badd

Modullängder (Byggmått inkl 12 mm skarv)

L: 996 (1008) mm
L: 1248 (1260) mm
L: 1500 (1512) mm
L: 2004 (2016) mm
L: 2508 (2520) mm
Hörn: 996 x 240 (1008 x 252) mm

B: 240 mm

Vikt 230-250 kg/lpm.

Andra dimensioner på förfrågan.

L: 996 (1008) mm
L: 1248 (1260) mm
L: 1500 (1512) mm
L: 2004 (2016) mm
L: 2508 (2520) mm
Hörn: 996 x 240 (1008 x 252) mm

B: 240 mm

Vikt 260-280 kg/lpm.

Andra dimensioner på förfrågan.

L: 996 (1008) mm
L: 1248 (1260) mm
L: 1500 (1512) mm
L: 2004 (2016) mm
L: 2508 (2520) mm
Hörn: 996 x 240 (1008 x 252) mm

B: 240 mm

Vikt 290-310 kg/lpm.

Andra dimensioner på förfrågan.

Tillverkas med a) löpförband med halvstensförskjutning, b) vilt förband c) stapelförband. Se bilder nedan.

Anpassad för plåttäckning

Bara-Prefab_Badd-pl

Modullängder (Byggmått inkl 12 mm skarv)

L: 996 (1008) mm
L: 1248 (1260) mm
L: 1500 (1512) mm
L: 2004 (2016) mm
L: 2508 (2520) mm
Hörn: 996 x 118 (1008 x 130) mm

B: 138 mm

Vikt  kg/lpm.

Andra dimensioner på förfrågan.

L: 996 (1008) mm
L: 1248 (1260) mm
L: 1500 (1512) mm
L: 2004 (2016) mm
L: 2508 (2520) mm
Hörn: 996 x 118 (1008 x 130) mm

B: 138 mm

Vikt  kg/lpm.

Andra dimensioner på förfrågan.

L: 996 (1008) mm
L: 1248 (1260) mm
L: 1500 (1512) mm
L: 2004 (2016) mm
L: 2508 (2520) mm
Hörn: 996 x 118 (1008 x 130) mm

B: 138 mm

Vikt  kg/lpm.

Andra dimensioner på förfrågan.

Tillverkas med a) löpförband med halvstensförskjutning, b) vilt förband c) stapelförband. Se bilder nedan.

Förband

Våra murmoduler kan muras med olika typer av murförband för att kunna matchas med husfasader.

Skarvar

Mellan modulerna kommer det bli genomgående skarvar. Modulerna monteras på ett avstånd av 12 mm (samma som övriga fogar i muren), förankras ihop med hjälp av ingjutna ankarskenor och mellanrummet fogas med bruk (alt. mjukfog).

Hörn

För att bilda vinkelräta hörn sätter man hörnmoduler (vänster- eller högerhörn) som har en ände anpassad för detta.

Vid vinklade hörn kan anslutande moduler geras vid tillverkning. Detta är en speciallösning som får diskuteras med oss.

BLOCKHÖRN (Standard)

GERAT HÖRN (Special)

Monteringsanvisning

Dimensionering: Baramuren är dimensionerad enligt Eurokod och EKS 10.
Säkerhetsklass 2. Muren är dimensionerad för att klara laster från planteringsytor alternativt verka fristående

Montering

  1. Schakta ur till frostfritt djup.
  2. Uppför en dränerad och packad grusbädd enligt AMA Anläggning 13 CEB. 422.
  3. Lyft muren på plats med hjälp av de ingjutna lyftöglorna.
  4. Placera murarna med 12 mm mellanrum.
  5. Skruva av lyftöglorna och fyll igen hålen om så önskas.
  6. Förankra murarna i varandra med hjälp av ankarskenor (medföljer).
  7. Efterfoga mellanrummen med bruk M2,5.

Tidigare projekt

Klostergårdsskolan, Lund.

Bara Prefab fick uppdraget att tillverka murar till den nya skolgården. Det var viktigt att murarna skulle smälta in i den befintliga tegelmiljön. Valet föll på ett rustikt fasadtegel från Randers Tegl och murarna utformades med frilagda stenar för att passa in på platsen.

Broschyrer