Prefab Block

Anläggning

Anläggning

Yrkesodling

Yrkesodling

Marktegel

Marktegel

Bara Prefab

Bara Prefab

BLOCK tegelmur

Block kan med fördel användas som en naturlig avgränsare, sittyta eller cykelställ.
Endast din påhittighet sätter gränserna.

Den fristående tegelmuren Block består av murelement utförda i marktegel eller slaget fasadtegel för bästa hållbarhet. Muren åldras med stil och bidrar till en levande landskapsbild. För att du som kund ska kunna utforma landskapet optimalt kan Block beställas efter önskade dimensioner och tegelval.

Utformning av hörn sker i samråd mellan landskapsarkitekt och våra konstruktörer.

Block kan också utföras utan rullskift i ovankant.

Utformning

BLOCK är en dubbelsidig mur med en kärna av armerad betong. Muren tillverkas med i vissa modulmått men kan måttanpassas och utformas med olika hörnlösningar. Levereras med lyftöglor för enkel montering.

Vi tillverkar murar av fasad- eller marktegel. Vi utgår från Randers Tegels sortiment men kan även använda annat tegel. Modulerna i vårt sortiment baseras på fasadtegel i danskt tegelformat (228x108x54) mm eller marktegelformat (240x118x52 mm). Kontakta oss för diskussion kring andra tegelformat.

Moduler

Mur av fasad- eller trädgårdstegel (228x108x54 mm)

En mur av slaget fasadtegel får en rustik och levande tegelkänsla. Den är lätt att matcha med en intilliggande fasad och utbudet av färger är stort. Trädgårdstegel är en tåligare sten genom inblandning av klinkerlera. Den används annars som marktegel på trädgårdsgångar och terrasser. Trädgårdstegel finns i två olika färger, klassiskt röd och matt svart.

Rullskift i överkant

Modullängder (Byggmått inkl 12 mm skarv)

L: 948 (960) mm
L: 1188 (1200) mm
L: 1428 (1440) mm
L: 1908 (1920) mm
L: 2388 (2400) mm
Hörn: 948 x 228 (960 x 240) mm

B: 228 mm

Vikt 210-230 kg/lpm.

Andra dimensioner på förfrågan.

L: 948 (960) mm
L: 1188 (1200) mm
L: 1428 (1440) mm
L: 1908 (1920) mm
L: 2388 (2400) mm
Hörn: 948 x 228 (960 x 240) mm

B: 228 mm

Vikt 240-260 kg/lpm.

Andra dimensioner på förfrågan.

L: 948 (960) mm
L: 1188 (1200) mm
L: 1428 (1440) mm
L: 1908 (1920) mm
L: 2388 (2400) mm
Hörn: 948 x 228 (960 x 240) mm

B: 228 mm

Vikt 270-290 kg/lpm.

Andra dimensioner på förfrågan.

Tillverkas med a) löpförband med halvstensförskjutning, b) vilt förband c) stapelförband. Se bilder nedan.

Anpassad för plåttäckning

Modullängder (Byggmått inkl 12 mm skarv)

L: 948 (960) mm
L: 1188 (1200) mm
L: 1428 (1440) mm
L: 1908 (1920) mm
L: 2388 (2400) mm
Hörn: 948 x 228 (960 x 240) mm

B: 228 mm

Vikt 210-230 kg/lpm.

Andra dimensioner på förfrågan.

L: 948 (960) mm
L: 1188 (1200) mm
L: 1428 (1440) mm
L: 1908 (1920) mm
L: 2388 (2400) mm
Hörn: 948 x 228 (960 x 240) mm

B: 228 mm

Vikt 240-260 kg/lpm.

Andra dimensioner på förfrågan.

L: 948 (960) mm
L: 1188 (1200) mm
L: 1428 (1440) mm
L: 1908 (1920) mm
L: 2388 (2400) mm
Hörn: 948 x 228 (960 x 240) mm

B: 228 mm

Vikt 270-290 kg/lpm.

Andra dimensioner på förfrågan.

Tillverkas med a) löpförband med halvstensförskjutning, b) vilt förband c) stapelförband. Se bilder nedan.

Mur av marktegel (240x118x52 mm)

En mur av marktegel får en slät och jämn yta. Den är mycket tålig och lätt att hålla ren men har inte en lika rustik och levande tegelkänsla som en mur av slaget fasadtegel.

Rullskift i överkant

Modullängder (Byggmått inkl 12 mm skarv)

L: 996 (1008) mm
L: 1248 (1260) mm
L: 1500 (1512) mm
L: 2004 (2016) mm
L: 2508 (2520) mm
Hörn: 996 x 240 (1008 x 252) mm

B: 240 mm

Vikt 220-240 kg/lpm.

Andra dimensioner på förfrågan.

L: 996 (1008) mm
L: 1248 (1260) mm
L: 1500 (1512) mm
L: 2004 (2016) mm
L: 2508 (2520) mm
Hörn: 996 x 240 (1008 x 252) mm

B: 240 mm

Vikt 250-270 kg/lpm.

Andra dimensioner på förfrågan.

L: 996 (1008) mm
L: 1248 (1260) mm
L: 1500 (1512) mm
L: 2004 (2016) mm
L: 2508 (2520) mm
Hörn: 996 x 240 (1008 x 252) mm

B: 240 mm

Vikt 290-310 kg/lpm.

Andra dimensioner på förfrågan.

Tillverkas med a) löpförband med halvstensförskjutning, b) vilt förband c) stapelförband. Se bilder nedan.

Anpassad för plåttäckning

Modullängder (Byggmått inkl 12 mm skarv)

L: 996 (1008) mm
L: 1248 (1260) mm
L: 1500 (1512) mm
L: 2004 (2016) mm
L: 2508 (2520) mm
Hörn: 996 x 240 (1008 x 252) mm

B: 240 mm

Vikt 220-240 kg/lpm.

Andra dimensioner på förfrågan.

L: 996 (1008) mm
L: 1248 (1260) mm
L: 1500 (1512) mm
L: 2004 (2016) mm
L: 2508 (2520) mm
Hörn: 996 x 240 (1008 x 252) mm

B: 240 mm

Vikt 250-270 kg/lpm.

Andra dimensioner på förfrågan.

L: 996 (1008) mm
L: 1248 (1260) mm
L: 1500 (1512) mm
L: 2004 (2016) mm
L: 2508 (2520) mm
Hörn: 996 x 240 (1008 x 252) mm

B: 240 mm

Vikt 290-310 kg/lpm.

Andra dimensioner på förfrågan.

Tillverkas med a) löpförband med halvstensförskjutning, b) vilt förband c) stapelförband. Se bilder nedan.

Förband

Våra murmoduler kan muras med olika typer av murförband för att kunna matchas med husfasader.

Monteringsanvisning

Baramuren är dimensionerad enligt Eurokod och EKS 10. Säkerhetsklass 2.
Muren är dimensionerad för att klara laster från planteringsytor alternativt verka fristående.

Montering

  1. Schakta ur till frostfritt djup
  2. Fyll upp med material typ 1 eller typ 2 enligt AMA Anläggning 13 CEB.52 till önskad nivå och jämna av så att underlaget är i lod
  3. Placera ut plintarna
  4. Bygg en gjutmur runt på ca 100-200 mm
  5. Häll i betong C30/37
  6. Placera muren på plintarna med 12 mm mellanrum när betongen är jordfuktig
  7. Skruva av lyftöglorna och fyll i hålen om så önskas
  8. Fyll i fogarna med bruk M2,5 alternativt mjukfog för utomhusbruk om så önskas

Broschyrer