Prefab Övrigt

Anläggning

Anläggning

Yrkesodling

Yrkesodling

Marktegel

Marktegel

Bara Prefab

Bara Prefab

Övriga tegelprodukter

Bara Prefab kan tillverka de flesta typer av armerade tegelkonstruktioner. Här kommer några förslag till stad, landskap och trädgårdsmiljöer:

  • Kantstöd i tegel blir en stilig och robust inramning till planteringsytor.
  • Trappsteg i marktegel som tar upp höjdskillnader i en grus- eller stenmjölsyta.
  • Trapplan som binder samman mark med fasad.
  • Rejäla stolpar till ett gjutjärnsstaket.
  • Pelare för att skapa en kraftfull pergola.

Hur vill du använda tegel? Utmana oss med dina idéer!

Mer info

PRODUKTBLAD

(ej länkad)

PRODUKTBLAD

(ej länkad)

BARA MINERALER

BARA PREFAB