Stödmur

Murelement i tegel för terrasser och växtbäddar

Murelement anpassade för att bygga upphöjda växtbäddar i stads- och trädgårdsmiljöer. Muren kan också användas för att terrassera slänter. Med tegelmurar i staden skapas bestående miljöer som åldras med stil.

Bara Muren - Stödmur har en yttersida i tegel och en insida av slät betong. Välj ett tegel som matchar byggnaden eller skapa en kontrast. Murarna tillverkas på beställning hos oss i Bara och skräddarsys för ditt projekt i mått samt material.

Bara Prefab Badd 600X300

Beställ vårt kunskapspaket om modulbaserade tegelmurar som innehåller information för dig som arbetar med projektering och föreskrivning.

Rekommenderat tegel till prefabricerade murar

Bara Mineraler Tegelval

Referensprojekt

Stödmurar i tegel till Munkebäcks hage

Som en röd tråd genom flera angränsande bostadsgårdar löper en tegelmur. Genom att komma in tidigt i projektet kunde vi hjälpa till i utformningen av detta viktiga element.
Munkebäck Mur RT517 1920X1080 Bara Mineraler 0106

Svarta tegelmurar skapar struktur på Tollare Terrass

Svarta tegelmurar skapar struktur och tar upp höjdskillnader på Tollare Terrass i Nacka.
Tollare Terass Tegelmur Bara Mineraler 5660

Referensprojekt

Bara Muren stödmurselement, Guldssmedshyttan

20221004 134251
Vi hjälper gärna till med färgval och format samt stöttar er rita in och förskriva våra produkter i ert projekt.

Werner Nystrand - Landskapsarkitekt, Produktansvar prefab