Hallands konstmuseums nya entrégård

Marktegel i trappor och detaljer

Hallands konstmuseum

För att knyta samman museets gamla pampiga tegelfasad med den nya entrégården valde arkitekten och konstnären att arbeta med marktegel i detaljer och trappor. Markteglet bidrar med tyngd, kontrast och glans i de matta betongytorna.

Trapporna murades på plats av Genova, ett marktegel tillverkat av Vandersanden och levererat av oss på Bara Mineraler.     

Projekt:

Hallands konstmuseum

Plats:

Halmstad

Produkt:
Planerad av:

White arkitekter, Halmstad

Maria Drott, konstnär

Entreprenör:

Jonab Anläggning AB

År:

2018-2019