BÄDD tegelmurar till Munkebäcks hage

Terrassering av innergården med tegelmurar

Munkebäck, Göteborg

Som en röd tråd genom flera angränsande bostadsgårdar löper en tegelmur. Genom att komma in tidigt i projektet kunde vi hjälpa till i utformningen av detta viktiga element. På så vis kunde vi tillsammans med landskapsarkitekt och entreprenör hitta den bästa lösningen som både fick rätt uttryck och var smidig att anlägga. Gården anlades på ett bjälklag och murarnas uppgift är att stödja upp entréytor och uteplatser.

Murarna tillverkades i modullängder mellan 90 och 190 cm och med synlig visning på 60 och 130 cm. För att harmoniera med olika fasadfärger valde man ett vackert naturfärgat grå-brunt tegel RT 517 från Randers Tegl. Tanken var att låta murarna ha en något mörkare ton än fasaderna för att få muren att "grundas" i marken. Modulerna har en utskjutande L-stödsklack på baksidan för att  ta upp laster och stå stabilt.  

 

Projekt:

Munkebäck

Plats:

Göteborg

Produkt:

Tegelmur BÄDD

Tegel: RT 517 (Randers Tegel)

Planerad av:

02 Landskap

Entreprenör:

Peab

År:

2019-2020