Tegelbänkar STRAM till tågstation

Bänkar och Gabioner omfamnar stationens tegelhistoria

Svedala station

Stationsområdet i Svedala har blivit upprustat. Genom Stram tegelbänk och gabioner fyllda med tegelkross ramas nu stationsområdet på ett sätt som återspeglar platsen historia. Åbjörn Anderssons gjuteribyggnader från förra seklet trivs och samsas med tegels patina och ett modernt estetiskt uttryck. Riktigt snyggt tycker vi. 

Så här beskriver Svedala Kommun själva stationsområdet:

"Stationsområdet har fått ett estetiskt lyft och vi hoppas med dessa första åtgärder ha skapat en plats som du ska uppleva tryggare att resa till och från. Ett mer funktionellt och vackrare område du kan använda på ett praktiskt sätt i din vardag.

Vi har upprustat cykelparkeringen som ligger i direkt anslutning till stationsområdet. Den har fått ett tilltalande lyft med både stenmjöl och asfaltering. De så kallade gabioner, boxar (moderna murar) fyllda med krossat tegel från lokala Bara Mineraler, ger en passande inramning kopplat till Svedalas historia, men i modern tappning. Bilparkeringen har också renoverats och fått ny in- och utfart, asfalterad yta med markerade platser och gabioner."

Projekt:

Tågstationen Svedala

Plats:

Svedala

Produkt:

Stram - Tegelbänk med stilrena former.

Tegel: Marktegel RT 60 (Randers Tegel).

År:

2017