Anna-Karin Nilsson, Eriksgården, Sjöbo

Anna-Karin Nilsson på Eriksgården utanför Sjöbo är föregångare i Sverige på jordgubbsodling i tunnel med avgränsade bäddar. Anna-Karins krav på odlingssubstratet är att det ska hålla i två år, det ska vara strukturstabilt och inte sjunka ihop. Vidare ska det ge en god övervintring, vara lätt att plantera om i och ge hög avkastning.
Säsongerna 2012 – 2013 testade Anna Karin och jämförde odlingssubstrat bestående av torv och Hekla Pimpsten med ett substrat uppbyggt på torv, kokos och perlit. Tidigt gick det att se att pimpstenssubstratet gav bra struktur, god övervintring och mindre kompaktering. Det var ingen skillnad i skörd jämfört med kokossubstratet.
När säsongen hade passerat och Anna-Karin kunde konstatera att det gick alldeles utmärkt att plantera om i pimpstenssubstratet (vilket inte gick för kokossubstratet som var för kompakt) fällde detta avgörandet.

Möjligheten att plantera om i pimpstenssubstratet samt förenklad hantering och minskad arbetsinsats, gör pimpstenssubstrat mest ekonomiskt. Idag använder Eriksgården torvsubstrat med 20 procents inblandning av Hekla® Pimpsten i hela  sin tunnelodling.