Referensprojekt

Marktegel Calau - Lund

Sparta

Färgklick på gården

Alldeles intill ikoniska Sparta i Lund byggdes nya bostadsgårdar med fokus på hållbara och framtidssäkrade lösningar i form av öppna dagvattensystem, stora regnbäddar och marktegel. Marktegel Calau ger riktiga färgklickar på gården och möter de många öppna dagvattenrännorna av corten.

Projekt:

Helgonagården, Sparta

Plats:

Lund

Produkt:
Entreprenör:

Peab Anläggning

År:

2021