Referensprojekt

Marktegel Corsica - Malmö

Monbijouskolan

Varmt gult marktegel på renoverad skolgård

Vid renovering av den centralt belägna Monbijouskolan i Malmö ville man använda rustika och varma material på skolgården för att möta byggnadens gedigna uttryck. Ett marktegel i gul-ockra lagt i fiskbensmönster löste uppgiften och passar bra in i den gamla miljön. Svart marktegel Malaga används som en fris och kontrastmarkering. 

Plats:

Malmö

Projekt:

Monbijouskolan

Produkt:
Planerad av:

Sweco

Entreprenör:

Antonssons Mark & Entreprenad AB

År:

2021