Referensprojekt

Marktegel Murcia - Göteborg

Björkekärr

Marktegel markerar sociala ytor

Vid upprustning av gårdarna ville man rama in och markera de sociala ytorna. Marktegel Murcia används som fris och ytor i kombination med asfalt och stora betongplattor. 

Projekt:

Björkekärr, Lådämnesgatan

Plats:

Göteborg

Produkt:
Entreprenör:

HTE Produktion AB

Planerad av:

Atkins