Referensprojekt

Marktegel Roma - Höllviken

St Hammars kyrka

En gång av marktegel som möter kyrkan

Marktegel Roma Antica i formatet 204x67x67 låter värmen från kyrkans tegelfasad spilla ut i olika riktningar. Dels ligger den som en mäktig entrégång upp mot kyrkan, dels som en meditativ bågformad gång under kyrkogårdens stora träd. 

Projekt:

St Hammars kyrka

Plats:

Stora Hammars kyrka, Höllviken 

Produkt:
Entreprenör:

Murtjänst Wester AB

Joäng Mark & Trädgård

År:

2020 - 2021