Referensprojekt

Marktegel RT 31 - Uppsala

Bäcklösavägen

Svart marktegel som avgränsande friser

På Bäcklösavägen används svartbrunt kolbränt trädgårdstegel i friser som ska markera olika ytor, parkeringsplatser och växtbäddar. 

Plats:

Uppsala

Projekt:

Bäcklösavägen

Produkt: