Referensprojekt

Marktegel Vulcano - Eslöv

Kvarteret Slaktaren

En nybyggd innergård med smala stavstenar

I centrala Eslöv finns denna innergård med marktegel Vulcano Antica. Det är lagt på högkant och ger en matt och mustigt bruna-lila-röd färg. Som kontrastmarkering vid ramper och trappsteg används det ljust grå Gromo Antica. 

Projekt:

Kvarteret Slaktaren

Plats:

Eslöv

Produkt:
Entreprenör:

Antonssons Mark & Entreprenad AB

År:

2021