Referensprojekt

Murar och pelare i Västerås

Västerås 

Bara Mineraler levererade specialdesignade tegelmurar och pelare till ett rondellprojekt i Västerås. Denna rejäla konstruktion skulle binda samman en modern företagspark med områdets genuina och industriella tegelkaraktär. Murar och pelare förbereddes för inbyggd belysning och avtäcktes med corténplåt.  

 

Projekt:

Kopparbergsvägen - Östra Ringvägen

Plats:

Västerås

Produkt:

BLOCK Tegelmur och Pelare i specialutförande.

Tegel: RT 571 Fusion (Randers Tegel)

Planerad av:

Mälark AB

Entreprenör:

Salboheds Bygg och Anläggningstjänst AB

År:

2018