Referensprojekt

Tegelmurar och marktegel på skolgård

Tegelmur BÄDD och marktegel RT 61

Klostergårdsskolan, Lund

Vi fick uppdraget att tillverka murar till den nya skolgården på Klostergårdsskolan i Lund. Det var viktigt att murarna skulle smälta in i den befintliga tegelmiljön. Valet föll på ett rustikt fasadtegel från Randers Tegl, RT 445, och murarna utformades med frilagda stenar för att passa in på platsen. Murarna ramar in växtbäddar och agerar stöd till entréramper.

Projekt:

Klostergårdsskolan

Plats:

Lund

Produkt:
Planerad av:

Markentreprenad, Lunds Kommun

Entreprenör:

Markentreprenad, Lunds Kommun

År:

2017