Tegelhantverk

Anläggning

Anläggning

Yrkesodling

Yrkesodling

Marktegel

Marktegel

Bara Prefab

Bara Prefab

Tegelhantverk från Bara Prefab

BP-Produktion3_Bara-web-600x400

UNIKA LÖSNINGAR I TEGEL

Sedan 1999 har vi tillverkat tegelbalkar för fasader och andra byggnadsverk. Varje byggprojekt kräver unika lösningar vilket utmanar vår hantverksskicklighet varje dag. Produktionspersonalen i Bara, tillsammans med vårt dotterbolag Randers Tegl, gör att vi har stor kunskap och erfarenhet om tegel såväl på kontoret som i fabriken.

Vi har nu tagit med oss alla erfarenheter inom tegelhantverk in i en nytt produktområde. Samma teknik används nämligen när vi skapar våra bänkar och murar. All produktion sker inomhus, skyddad från väder och vind.

Visa oss dina idéer så tar vi fram skiss och kostnadsförslag. Tillsammans kan vi skapa hållbara och härligt robusta miljöer!

Viktiga funktioner

ÅLDRAS MED STIL

Marktegel är ett hårt tegel som har god väderbeständighet och en nästintill underhållsfri yta. Alger och mossa har svårt att få fäste att växa och teglet åldras med stil. Produkterna är armerade och blir därmed robusta med en lång livslängd.

UNIKA LÖSNINGAR

Variationerna och möjligheterna är nästan lika många som det finns idéer. Bänkar och murar kan utföras med olika kulörer och dimension på tegel och fog. Produkterna kan även fås med eller utan infälld belysning.

ENKEL ANLÄGGNING

Att mura en specialkonstruktion i tegel kan vara svårt att göra på plats. Det är enklare att kalkylera med en prefabricerad produkt. Produkterna är lätta att lyfta på plats och tiden för anläggningsarbetet minimeras. Tack vare armeringen kan de också flyttas utan att skadas.

MATCHAR BYGGNAD

Planera för en stilfull kombination mellan husfasad och utemiljö. Bänkar, murar eller upphöjda växtbäddar kan utföras i tegel som matchar husfasaden och markbeläggningen.

FRÅN PLANERING TILL ARMERING

BP-Produktion2_Bara-web-600x400

PLANERING

Planering i samråd med kund, konstruktör och produktion. Tillverkningen anpassas efter uppdragets art. Speciallösningar är vår vardag.

BP-Produktion4_Bara-web-600x400

SPÅRAD STEN

Tegelstenarna spåras eller borras. Armering placeras i den spårade stenen för att skapa en hållbar konstruktion. Typ av armering anpassas för att leva upp till kraven på platsen.

BP-Produktion_Bara-web-600x400

GJUTNING OCH FOGNING

Tegel och armering gjuts ihop till en stark enhet. Vi använder betong med hög hållfasthet för bästa resultat. Lyftöglor och ev. fästen gjuts in i konstruktionen. Till sist fogas produkten med vald fogfärg.

Mer info