Dubbelsidig tegelmur

Anpassningsbara murelement

Dubbelsidiga murelement som kan användas fristående. Muren åldras med stil och bidrar till en levande landskapsbild. 

Murelementen har dubbla fasadsidor i tegel och kan användas för avgränsa och skapa rum i stads- eller innergårdsmiljöer. Murmodulerna har en kärna av armerad betong och är därför tålig. 

Välj ett tegel som matchar byggnaden eller skapa en kontrast. Murarna tillverkas på beställning hos oss i Bara och skräddarsys för ditt projekt i mått samt material.

Bara Prefab Block

Mur av fasadtegel i danskt normalformat
Tegelformat 228x108x54 mm

En mur av slaget fasadtegel får en rustik och levande tegelkänsla. Den är lätt att matcha med intilliggande byggnad och marktegel då utbudet av kulörer är stort.

Bredd
Rullskift i överkant
228 mm

Höjd 
Rullskift i överkant
438 mm
504 mm
570 mm

Längd 
Modulmått (Byggmått inkl 12 mm fog)
948 (960) mm
1188 (1200) mm
1428 (1440) mm
1908 (1920) mm
2388 (2400) mm

Andra dimensioner och tegelformat på förfrågan.
Beställ DWG:er under fliken RITNINGAR OCH UNDERLAG
Bara Prefab Block

Dimensionering

Baramuren är dimensionerad enligt Eurokod och EKS 10.
Säkerhetsklass 2.

Muren är dimensionerad för verka fristående och att klara laster från mindre planteringsytor.

Monteringsanvisning

Alt. A (I fuktig betong)
Muren levereras med ingjutna dubb/armering som gjuts fast på plats i fuktig betong. Före gjutning ska underlaget prepareras så att det är stabilt. Vid jordschakt ska anvisningar i AMA Anläggning 13 CBB följas. Grunden bör schaktas ut till frostfritt djup (normalt 400-600 mm beroende på markförhållanden). Grundläggningsbädden ska vara en dränerad och väl packad grusbädd enligt AMA Anläggning 13, CEB. 422.

Se till så att underlaget är jämnt och placera sedan ut plintar så att muren får önskad höjd. Bygg en gjutform ca 100-200 mm hög runt önskad grundläggning. Häll i betong C30/37. Placera muren i den jordfuktiga betongen så att muren vilar på plintarna. Se till så att det inte blir luft mellan mur och betong och mät in muren så att den hamnar rätt i plan och nivå. Placera murarna med 12 mm mellanrum. När betongen härdat kan mellanrummet fogas ihop med bruk alternativt mjukfog.

Alt. B (På befintlig betongplatta)
Muren kan även monteras på befintlig betongplatta eller kantsten. Om så är fallet borras hål i plattan/kantstenen. Dessa fylls med expandermassa, muren med dubb/utstickande armering sätts sedan på plats så att dubben sänks ner i hålen.

Alt. C (På dränerad grundläggningsbädd)
Beroende på tillämpningsområde kan muren även i vissa fall grundläggas direkt på väl packad och dränerad grundläggningsbädd.

Återfyllning
Återfyllning ska ske med material typ 1 eller typ 2 enligt AMA Anläggning 13 CEB.52. Återfyllningen bakom muren beror på användningsområde. Handlar det om inramning av en mindre växtbädd rekommenderas att fästa en fuktskyddsmatta mellan mur och planteringsjord, är det större ytor är det lämpligt att fylla de närmsta 150-200 mm med dränerande material.

Oberoende av val av grundläggningssätt ska muren grundläggas minst 150 mm ner i mark.

Monteringsanvisning BLOCK (PDF)

Prefab Block Montering 600X400

Beställ DWG-ritningar genom att fylla i formuläret nedan. Vi återkommer sedan med ritningarna i ett mail.

Vi hjälper gärna till med färgval och format samt stöttar er rita in och förskriva våra produkter i ert projekt. // Werner Nystrand - Landskapsarkitekt, Produktansvar prefab

Fristående dubbelsidiga tegelmurar och gult marktegel till ett projekt i Malmö.

Fristående mur och växthussockel

När Skurups kommun skulle renovera sitt stationsområde och intilliggande Järnvägsgatan ville de ha en låg sittvänlig tegelmur.

Läs mer