Tegeltrappor

Monteringsfärdiga trappblock i tegel

 

Våra monteringsfärdiga trappblock ger enkel anläggning och en tydlig kostnadsbild samt pålitligt resultat. Vi har lång erfarenhet av att tillverka tegelbalkar till fasader och använder samma beprövade metod för att tillverkar våra trappsteg. Trappblocken skräddarsys för ditt projekt i mått och material. 

Trappa

Referensprojekt

Marktegel RT 63 & Trappblock i tegel -Göteborg

Prefabricerade trappsteg och marktegel till Geelys innovationscenter. Trappstegen av tegel ramar in de platsgjutna betongtrapporna och fungerar som kontrastmarkeringar.
Lowres 7705
Vi hjälper gärna till med färgval och format samt stöttar er rita in och förskriva våra produkter i ert projekt.

Werner Nystrand - Landskapsarkitekt, Produktansvar prefab