Enslow

Anläggning

Anläggning

Yrkesodling

Yrkesodling

Marktegel

Marktegel

Bara Prefab

Bara Prefab

Baralith® Enslow

VEGETABILISKT GÖDSELMEDEL

Baralith® Enslow är ett vegetabiliskt långtidsverkande gödselmedel som levererar växtnäring till plantan efter växtens behov. Tillgänglighet styrs av temperatur, fukthalt i odlingssubstrat och av plantans rotaktivitet.

Baralith® Enslow har ett växtnäringsinnehåll av makro- och mikronäringsämnen. Baralith® Enslow har ingen kalkverkan och påverkar inte pH-värdet.

ANVÄNDNING

Baralith® Enslow används som växtnäringstillsats i torv- och mineralbaserade odlingssubstrat. Det är lämplig för odling av kryddor, sallat, utplanteringsväxter (UPV), perenner och i tomat- och gurkodling i avgränsade odlingssubstrat. Inblandningsmängder varierar beroende på växtslag, kulturtid och krukstorlek/jordvolym. Till kortare kulturer, 4-12 veckor, kan hela växtnäringsbehovet blandas vid tillverkningen av substratet.

Nedan finns en doseringstabell, till hjälp för att dosera utifrån önskad kvävemängd. Observera att kvävemängden är angiven i totalt innehåll i produkten. Används lera i jordblandning bör lermängden minskas med motsvarande mängd Baralith® Enslow.

Total kvävemängd i mg Ntot/liter

Dosering av Baralith® Enslow i kg/m3

300

20

450

30

580

40

720

50

870

60

Dosering. Total kvävemängd i mg Ntot/liter som fås med respektive dosering av Baralith® Enslow i kg/m3

Produktinfo

BARALITH® ENSLOW

Bulkdensitet: ca  kg/m3
Innehåll:

Säljes i BigBag 750 kg eller småsäck 20 kg

KONTAKTA OSS

Har du frågor om produkten eller vill ha hjälp med rådgivning och dimensionering?

Du kan också boka in ett besök då vi kommer och presenterar våra produkter eller hjälper dig att hitta lösningar till ditt specifika projekt.

Broschyrer