Vermiculite

Förbättra din frösådd

Vermiculite Bara Mineraler MG 9053

Vermiculite har mycket goda egenskaper för täckning av frösådder. Materialet buffrar vatten och tillför därmed lagom fuktighet till ytskiktet av odlingssubstrat och frö.

Vermiculite hör till en grupp lermineraler, som är vattenhaltiga och laminära. Det har en bälgliknande struktur med en konsistens som kork med en mycket stor yta och låg volymvikt. Vermiculite är obrännbar, steril, kemiskt inert, luktlös och är inte irriterande mot hud, ögon eller slemhinnor. Det har en hög CEC (katjonbyteskapacitet) och stor vattenkapacitet och lämpar sig därför för användning i växtproduktionen.

Innehåll:
Expanderad vermiculite
Fraktion:
V2: 1-3 mm alt. V3: 3-5 mm
Vikt (torr):
80-100 kg/m3
Leverans:
Säck om 100 L (vikt 8-10 kg/st)

TÄCKNING AV SÅDDER

Används för täckning av sådd i krukor för att minska risken för uttorkning samt i odlingssubstrat för att ge struktur och jämna förhållanden avseende fuktighet och värme. Vermikulite har en stor förmåga att absorbera vatten och näringslösningar för att sedan avge vatten och näring i den takt växten behöver. Risken för att odlingssubstratet torkar ut eller blir för blött minskar.

Ett skikt på 1-3 mm rekommenderas för små till medelstora frön. Stora frön 3-5 mm tjockt sikt. Normalt ligger åtgången på 1-3 liter per m2.