Pimpsten till gurka och tomatodling

Anläggning

Anläggning

Yrkesodling

Yrkesodling

Marktegel

Marktegel

Bara Prefab

Bara Prefab

Odling av gurka och tomat – Hekla® Pimpsten

UNIK BALANS MELLAN SYRE OCH VATTEN

Hekla® Pimpsten från Island är unik med sin porositet och balanserade fördelning mellan luftfyllda och vattenfyllda porer. Pimpstenens egenskaper säkerställer därför tillgången av luft och vatten för plantorna samt dränerar bort överskottsvatten.

Hekla® Pimpsten har genom sin fina porstruktur en kapillär vandring av vatten genom stenen upp till en meters höjd. Det gör att vattnet fördelar sig i hela odlingskärlet och blir tillgängligt för plantornas rötter.

 

Läs mer om Hekla® Pimpsten

Hekla® Pimpsten i anläggningssubstrat

FÖRDELAR MED HEKLA® PIMPSTEN SOM ODLINGSSUBSTRAT

Miljövänligt substrat som varar i 7-8 år

Möjliggör högsta skördeutbyte

Ger högsta syretillgång till rötterna under 7-8 år

Ledningstal och pH-värde blir lätt att justera

Produktinfo

HEKLA® PIMPSTEN 2-8

Bulkdensitet, fuktig: ca 650 kg/m3
Bulkdensitet, fältkapacitet: ca 800 kg/m3
Fraktion: 2-8 mm isländsk pimpsten

KONTAKTA OSS

Har du frågor om produkten eller vill ha hjälp med rådgivning och dimensionering?

Du kan också boka in ett besök då vi kommer och presenterar våra produkter eller hjälper dig att hitta lösningar till ditt specifika projekt.

Broschyrer