Vermiculite

Anläggning

Anläggning

Yrkesodling

Yrkesodling

Marktegel

Marktegel

Bara Prefab

Bara Prefab

Vermiculite

FÖRBÄTTRA DIN FRÖSÅDD

Vermiculite hör till en grupp lermineraler, som är vattenhaltiga och laminära. Vermiculite har en bälgliknande struktur med en konsistens som kork med en mycket stor yta och låg volymvikt. Vermiculite är obrännbar, steril, kemiskt inert, luktlös och är inte irriterande mot hud, ögon eller slemhinnor. Det har en hög CEC (katjonbyteskapacitet) och stor vattenkapacitet och lämpar sig därför för användning i växtproduktionen.

Täckning av sådder

Vermiculite har mycket goda egenskaper för täckning av frösådder. Materialet buffrar vatten och tillför därmed lagom fuktighet till ytskiktet av odlingssubstrat och frö. Ett skikt på 1-3 mm rekommenderas för små till medelstora frön. Stora frön 3-5 mm tjockt sikt. Normalt ligger åtgången på ca 1-3 liter per m2.

Produktinfo

VERMICULITE V2

Expanderad Vermiculit V2 Fin (1-3 mm)
Volymvikt: 80-100 kg/m3

Levereras i säckar om 100 L, vikt 8-10 kg/st

VERMICULITE V3

Expanderad Vermiculit V3 (3-5 mm)
Volymvikt: 80-100 kg/m3

Levereras i säckar om 100 L, vikt 8-10 kg/st

KONTAKTA OSS

Har du frågor om produkten eller vill ha hjälp med rådgivning och dimensionering?

Du kan också boka in ett besök då vi kommer och presenterar våra produkter eller hjälper dig att hitta lösningar till ditt specifika projekt.

Broschyrer