Hekla® Grusgång

Genomsläpplig yta med stenmjöl och pimpsten

Hekla Grusgång Bara Mineraler

TORRA, VÄLDRÄNERADE GRUSYTOR

Öka grusgångarnas tillgänglighet och komfort för gångtrafikanter, cyklister, barnvagnar och rullatorer genom att blanda in 50 % Hekla® Pimpsten 2-8 i stenmjölet. Hekla® Pimpsten 2-8 ökar ytans genomsläpplighet med upp till 4-5 gånger. På så sätt undviks vattensamlingar och kladdiga ytor. Ytan kräver dessutom mindre skötsel.

“Pimpstenen bildar porer där vatten och syre kan komma ner”

Innehåll:
50% Hekla® Pimpsten 2-8 mm, 50% Stenmjöl 0-8 mm
Vikt (fuktig):
ca 1050 kg/m3
Vatten

Vatten till träden

Vanliga ytor med ytor av stenmjöl 0-8 har god bärighet men dålig genomsläpplighet. Med pimpsten tränger dagvatten ner till trädets rötter istället för att bli stående i pölar på ytan eller rinna av till dagvattenbrunnar.
Vanliga ytor med ytor av stenmjöl 0-8 har god bärighet men dålig genomsläpplighet. Med pimpsten…
Hög Nyttjandegrad

Bibehållen tillgänglighet

Genom att blanda in Hekla® Pimpsten 2-8 i topplagrets stenmjöl bildas öppningar där vatten kan tränga igenom. Upp till 50 vol% pimpsten fungerar utan att förlora tillgängligheten på ytan jämfört med rent stenmjöl.
Genom att blanda in Hekla® Pimpsten 2-8 i topplagrets stenmjöl bildas öppningar där vatten kan…
Rötter

Rötterna kan andas

De porer som skapas möjliggör gasutbyte mellan växtbädd och atmosfär. Ju större tillgång på syre, desto bättre kan trädet upprätthålla rötternas livsviktiga processer. Koldioxiden som bildas kan också lättare stiga upp till ytan istället för att kapslas in under det täta lock som bildas av en ren stenmjölsyta.
De porer som skapas möjliggör gasutbyte mellan växtbädd och atmosfär. Ju större tillgång på syre,…

Utvalda referenser med Hekla Grusgång

Hekla® Grusgång Steriksplan Efter

St. Eriksplan-Stockholm

På St Eriksplan var ytorna mycket täta och kladdiga vid stora delar av året. Vid en renovering av gångytorna bytte man ut stenmjölet mot stenmjöl blandat med Hekla Pimpsten - så kallad Hekla Grusgång.
Hekla Grusgång Clemenstorget Lund Bara Mineraler 6235

Clemenstorget-Lund

Kunskapsbank

Här har vi samlat nedladdningsbara dokument, instruktioner, ritningar och tips som hjälper dig framåt i ditt projekt.