På goda grunder

Kunskap, nyfikenhet och samarbeten har utvecklat oss till vad vi är idag

Historien om Bara Mineraler börjar med den skånska leran. Den är sedan länge känd som en bärare av bördighet och som bas i följsamt klineputs i traditionellt husbyggande. Dessutom kan leran formas och brännas i höga temperaturer och förvandlas då till ett av världens mest hållbara och omtyckta byggmaterial, tegel. Kunskapen om lera och alla dessa användningsområden finns hos oss på Bara Mineraler.

Bara Mineraler AB startades 1993 i de lokaler som tidigare var Bara Tegelbruk. Målet var att göra leran med de fantastiska odlingsegenskaperna enkelt tillgänglig för yrkesodlare som strävade efter en trygg och effektiv produktion. Under åren har allt fler förstått och uppskattat vår unika leras betydelse som tillsats i deras substrat. Vi är idag ett välkänt namn i branschen och Bara Lera levereras idag till i stort sett alla av norra Europas tillverkare av odlingssubstrat. 

   

Ökat fokus på landskap och den gröna staden

Under senare delen av nittiotalet breddades verksamheten med att utveckla odlingssubstrat baserade på isländsk pimpsten. Till att börja med var det de svenska gurk- och tomatodlarna som fick nytta av våra produkter. Baserat på de goda resultaten insåg vi pimpstenens potential i en annan tillämpning, nämligen i de förtätade urbana miljöernas utmanande planteringar. Vi stod framför ett skifte där man i planeringen av framtidens städer börjat inse vikten av det gröna för såväl klimat som välbefinnande.

Bara Mineraler blev inkallade på olika projekt där det var extra besvärligt att få träd och planteringar att etablera sig väl. Samarbetet med olika branschaktörer har sedan resulterat i att vi idag sedan 15–20 år levererar pimpstensbaserade jordar i hela Sverige till trädplantering, bjälklagsplanteringar, regnbäddar och mycket mer. 

Överallt där man vill ha ett långsiktigt bra resultat och samtidigt förstår nödvändigheten av att starta med ett substrat som levererar, ja då blir vi inblandade.

I vår historia finns också tegel

Anknytningen till tegel har funnits med oss sedan starten. Vi har sedan många år en fabrik där vi tillverkar tegelbalkar till byggprojekt runt om i Sverige. I tätt samarbete med vårt dotterbolag Randers Tegel AB arbetar vi löpande med produkt- och produktionsutveckling. I samma balkfabrik tillverkar vi också prefabricerade tegelmurar och annat tegelhantverk för stad och landskap.

Genom att 2016 lansera ett brett sortiment av marktegel kompletterade vi vårt erbjudande till framtidens stad ytterligare. Vi kan nu leverera en helhetslösning med naturliga och hållbara anläggningsprodukter, från grön dagvattenhantering, skelettjord och markbeläggning till stödmurar i tegel och frodiga upphöjda växtbäddar.

På Goda Grunder

Vårt motto På Goda Grunder genomsyrar vilka vi är och hur vi tänker. Våra produkter och vår rådgivning syftar till att skapa ekonomiskt och miljömässigt långsiktiga och hållbara lösningar för våra kunder. Det är den vägen vi alla vill gå, helt enkelt för att det är det enda vettiga. Vi står med båda fötterna på jorden i både tanke och handling. Då är det självklart att bara arbeta med naturliga material som inte skapar avfall eller utgör någon risk för naturen.

Att arbeta med kontinuerlig energieffektivisering är också något som har blivit en självklarhet för oss. Det har resulterat i att vi på fem år har minskat vår energiförbrukning i produktionen med över 40%. Sedan 2018 är dessutom 90% av den elenergi vi använder helt fossilfri eftersom den kommer från våra fabrikens egen solcellsanläggning, en av Skånes största privata anläggningar.

Välkommen att följa med på vår resa framåt, en resa på goda grunder.