Vermikulite

Förbättra din frösådd

Vermiculite Bara Mineraler MG 9053

Vermikulite har mycket goda egenskaper för täckning av frösådder. Materialet buffrar vatten och tillför därmed lagom fuktighet till ytskiktet av odlingssubstrat och frö.

Vermikulite hör till en grupp lermineraler, som är vattenhaltiga och laminära. Det har en bälgliknande struktur med en konsistens som kork med en mycket stor yta och låg volymvikt. Vermikulite är obrännbar, steril, kemiskt inert, luktlös och är inte irriterande mot hud, ögon eller slemhinnor. Det har en hög CEC (katjonbyteskapacitet) och stor vattenkapacitet och lämpar sig därför för användning i växtproduktionen.

Innehåll:
Expanderad vermikulite
Fraktion:
V2: 1-3 mm alt. V3: 3-5 mm
Vikt (torr):
80-100 kg/m3
Leverans:
Säck om 100 L (vikt 8-10 kg/st)

Kunskapsbank

Här har vi samlat nedladdningsbara dokument, instruktioner, ritningar och tips som hjälper dig framåt i ditt projekt.